Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
168.845 kết quả.
Yêu cầu bổ sung văn bản
161741

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1864:2001 ISO 2144:1997 Giấy, cáctông và bột giấy-Xác định độ tro sau khi nung tại nhiệt độ 900°C

Ban hành: 2001
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/10/2017
161742

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1872:2007 Chuối quả tươi

Ban hành: 2007
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/07/2020
161743

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10606-5-1-2:2014 ISO/IEC TR 29110-5-1-2:2011 Kỹ thuật phần mềm-Hồ sơ vòng đời cho các tổ chức rất bé-Phần 5-1-2: Hướng dẫn quản lý và kỹ thuật: Nhóm hồ sơ chung: Hồ sơ cơ bản

Ban hành: 2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/01/2018
161744

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10604-2:2015 ISO 1608-2:1989 Bơm chân không-Đo tính năng-Phần 2: Đo áp suất ngược tới hạn

Ban hành: 2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/01/2018
161745

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10605-2:2015 ISO 3857-2:1977 Máy nén, máy và dụng cụ khí nén-Thuật ngữ và định nghĩa-Phần 2: Máy nén

Ban hành: 2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2018
161746

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10607-4:2014 ISO/IEC 15026-4:2012 Kỹ thuật phần mềm và hệ thống-Đảm bảo phần mềm và hệ thống-Phần 4: Đảm bảo trong vòng đời

Ban hành: 2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/01/2018
161747

Tiêu chuẩn TCVN 2309:2009 Xác định hàm lượng nước trong sản phẩm hóa chất

Ban hành: 2009
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2018
161748

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 2336:1978 Bánh đai thang có nan hoa và moay ơ-Kích thước cơ bản

Ban hành: 1978
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2017
161749

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 2397:1978 Hệ thủy lực, khí nén và bôi trơn-Nối ống cuối không chuyển bậc ba ngả có vòng mím Pqư 40 MN/m2 (≈ 400 KG/Cm2)-Kết cấu và kích thước cơ bản

Ban hành: 1978
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2017
161750

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 2392:1978 Hệ thủy lực, khí nén và bôi trơn-Nối ống góc cuối có vòng mím Pqư 40 MN/m2 (≈ 400 KG/Cm2)-Kết cấu và kích thước cơ bản

Ban hành: 1978
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2017
161751

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 2394:1978 Hệ thủy lực, khí nén và bôi trơn-Nối ống không chuyển bậc ba ngả có vòng mím Pqư 40 MN/m2 (≈ 400 KG/Cm2)-Kết cấu và kích thước cơ bản

Ban hành: 1978
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2017
161752

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 2401:1978 Hệ thủy lực, khí nén và bôi trơn-Nối ống không chuyển bậc bốn ngả có vòng mím Pqư 40 MN/m2 (≈ 400 KG/Cm2)-Kết cấu và kích thước cơ bản

Ban hành: 1978
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2017
161753

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2052:1993 Thiếc-Yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 1993
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2017
161754

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1922:1999 Chỉ khâu phẫu thuật tự tiêu (catgut)-Yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 1999
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/10/2017
161755

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2094:1993 Sơn-Phương pháp gia công màng

Ban hành: 1993
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2017
161756

Tiêu chuẩn Nhà nước TCVN 2013:1977 Thùng chứa dùng cho hệ thủy lực và bôi trơn-Dung tích danh nghĩa

Ban hành: 1977
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/10/2017
161757

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 2096-4:2015 ISO 9117-4:2012 Sơn và vecni-Phương pháp xác định độ khô và thời gian khô-Phần 4: Phép thử dùng máy ghi cơ học

Ban hành: 2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2018
161758

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 2096-1:2015 ISO 9117-1:2009 Sơn và vecni-Phương pháp xác định độ khô và thời gian khô-Phần 1: Xác định trạng thái khô hoàn toàn và thời gian khô hoàn toàn

Ban hành: 2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2018
161759

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 2096-3:2015 ISO 9117-3:2010 Sơn và vecni-Phương pháp xác định độ khô và thời gian khô-Phần 3: Xác định thời gian khô bề mặt dùng hạt ballotini

Ban hành: 2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2018
161760

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2053:1993 Dây thép mạ kẽm thông dụng

Ban hành: 1993
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2017
Vui lòng đợi