Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

153.099 kết quả.
Yêu cầu bổ sung văn bản
152741

Sắc lệnh cử ông Lê Lộc lảm uỷ viên trong uỷ ban KCHC Liên khu 4

Ban hành: 06/10/1949
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
152742

Sắc lệnh cử ông Vũ Thế Lĩnh làm Chánh Văn phòng Bộ giao thông công chính

Ban hành: 02/08/1949
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
152743

Sắc lệnh sửa đổi Sắc lệnh số 53-SL ngày 1-6-1947 tổ chức Ngoại thương Cục

Ban hành: 20/08/1948
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
152744

Sắc lệnh sửa đổi Sắc lệnh số 19-Sl ngày 16-2-1947 tổ chức các toà án bình khu

Ban hành: 20/08/1948
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
152745

Sắc lệnh đặt phụ thu kháng chiến

Ban hành: 10/08/1948
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
152746

Sắc lệnh coi công chức trong thời kỳ kháng chiến như bị trưng tập

Ban hành: 08/07/1948
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
152747

Sắc lệnh sửa đôỉ sắc lệnh số 29b-SL ngày 16-3-1947 thiết lập ngoại thương cục

Ban hành: 28/05/1948
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
152748

Sắc lệnh cử các ông giữ chức vụ Phân khu trưởng và Chính trị uỷ viên phân khu 4

Ban hành: 26/05/1948
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
152749

Sắc lệnh cho phép ông Đào Thiện Thi được chức Tổng Thanh tra Bộ canh nông

Ban hành: 26/05/1948
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
152750

Sắc lệnh ấn định các tội vi cảnh của Trưởng ban trật tự Ty công an tỉnh và quận trưởng công an

Ban hành: 26/05/1948
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
152751

Sắc lệnh bỏ Uỷ ban trung ương hộ đê

Ban hành: 14/04/1948
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
152752

Sắc lệnh việc phá huỷ hay làm tổn hại đến động sản của người khác coi là tội vi cảnh, thuộc thẩm quyền toà án sơ cấp xét xử

Ban hành: 14/04/1948
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
152753

Sắc lệnh tổ chức lại các Toà án Quân sự

Ban hành: 14/04/1948
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
152754

Sắc lệnh gia hạn cấm chạy xe kéo

Ban hành: 14/04/1948
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
152755

Sắc lệnh ấn định nhiệm vụ Nha tổng thanh tra tài chính

Ban hành: 14/04/1948
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
152756

Sắc lệnh sát nhập Sở địa chính Trung bộ vào Nha địa chính thuộc bộ Canh nông

Ban hành: 14/04/1948
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
152757

Sắc lệnh cử ông Phan Đình Diễn, giữ chức đổng lý Văn phòng Bộ y tế

Ban hành: 14/04/1948
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
152758

Sắc lệnh ông Huỳnh Thiện Lộc làm giám đốc nhà máy phốt phát Bộ canh nông

Ban hành: 14/04/1948
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
152759

Sắc lệnh ấn định thành phần UBKCHC các cấp

Ban hành: 25/03/1948
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
152760

Sắc lệnh định những người ra ứng cử vào UBKCHC mà không có chân trong Hội đồng nhân dân thì cũng coi như hội viên cuả hội đồng ấy

Ban hành: 25/03/1948
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
Vui lòng đợi