Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

150.898 kết quả.
Yêu cầu bổ sung văn bản
149541

Tiêu chuẩn Nhà nước TCVN 2360:78 Đáy elíp gấp mép bằng thép dùng cho bình chứa thiết bị và nồi hơi-Kích thước cơ bản

Ban hành: 1978
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2017
149542

Tiêu chuẩn Nhà nước TCVN 2352:78 Đáy côn không gấp mép có góc đỉnh 60°-Kích thước cơ bản

Ban hành: 1978
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2017
149543

Tiêu chuẩn Nhà nước TCVN 2353:78 Đáy côn gấp mép có góc đỉnh 60°-Kích thước cơ bản

Ban hành: 1978
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2017
149544

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 2335:1978 Bánh đai thang một đầu lồi một đầu lõm-Kích thước cơ bản

Ban hành: 1978
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2017
149545

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 2334:1978 Bánh đai thang một đầu lõm-Kích thước cơ bản

Ban hành: 1978
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2017
149546

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 2333:1978 Bánh đai thang một đầu lồi-Kích thước cơ bản

Ban hành: 1978
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2017
149547

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 2251:1977 Ren hệ mét dùng cho ngành chế tạo khí cụ-Đường kính và bước ren

Ban hành: 1977
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2017
149548

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 2341:1978 Bánh đai thanh thành mỏng có moay ơ một đầu dài một đầu ngắn-Kích thước cơ bản

Ban hành: 1978
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2017
149549

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3947:84 Hệ thống tài liệu thiết kế-Tài liệu sửa chữa

Ban hành: 1984
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2017
149550

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 3938:2009 ISO 2947:1973 Vật liệu dệt-Bảng chuyển đổi chỉ số sợi sang giá trị quy tròn theo hệ Tex

Ban hành: 2009
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2017
149551

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3914:1984 Tài liệu thiết kế-Thiết kế sơ bộ

Ban hành: 1984
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2017
149552

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3913:84 Tài liệu thiết kế-Dự án kỹ thuật

Ban hành: 1984
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2017
149553

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 3963:1984 Dao phay ngón-Yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 1984
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2017
149554

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 3956:1984 Dụng cụ cắt kim loại-Bao gói và vận chuyển

Ban hành: 1984
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2017
149555

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3954-84 Than nấu thủy tinh thông thường đốt trực tiếp trong các lò bể thủ công-Yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 1984
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2017
149556

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3953:84 Than dùng cho nung vôi-Yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 1984
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2017
149557

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 3959:1984 Dao phay ngón bằng thép gió gia công rãnh then-Kích thước cơ bản

Ban hành: 1984
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2017
149558

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 3958:1984 Dao phay ngón trụ dài bằng thép gió-Kích thước cơ bản

Ban hành: 1984
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2017
149559

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2178:87 Thiếc-Phương pháp xác định hàm lượng kẽm

Ban hành: 1987
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2017
149560

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2176:87 Thiếc-Phương pháp xác định hàm lượng asen

Ban hành: 1987
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2017
Vui lòng đợi