Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

144.297 kết quả.
Yêu cầu bổ sung văn bản
143061

Công văn 397/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về vướng mắc khi thực hiện các Thông tư 301/2016/TT-BTC và 304/2016/TT-BTC

Ban hành: 09/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/02/2017
143062

Quyết định 47/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Bảng giá các loại lâm sản và động vật rừng thông thường còn sống sau khi xử lý tịch thu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 11/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2014
143063

Văn bản hợp nhất 23/VBHN-NHNN năm 2014 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại của Ngân hàng Nhà nước

Ban hành: 11/06/2014
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2017
143064

Thông tư 31/2011/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ban hành: 30/09/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2011
143065

Thông tư 05/2011/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định việc kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công tác khảo sát lập bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch và thiết kế xây dựng

Ban hành: 09/06/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/06/2011
143066

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5535:2010 Sữa đặc có đường - Xác định hàm lượng sacaroza

Ban hành: 20/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/09/2020
143067

Quyết định 37/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án điều chỉnh giá cước dịch vụ thư cơ bản (thư thường) trong nước đến 20 gram

Ban hành: 06/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2009
143068

Thông tư 15/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn đánh giá, công nhận Khu đô thị mới kiểu mẫu

Ban hành: 17/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2008
143069

Quyết định 30/2006/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy định công khai thủ tục hành chính và thái độ tác phong của cán bộ công chức trong các lĩnh vực thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng, cung cấp thông tin và chứng chỉ quy hoạch xây dựng

Ban hành: 14/09/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2006
143070

Quyết định 31/2006/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và người điều hành Quỹ tín dụng nhân dân

Ban hành: 18/07/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2006
143071

Quyết định 22/2006/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế Phòng cháy và chữa cháy trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước

Ban hành: 18/05/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2006
143072

Quyết định 11/2006/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về uỷ quyền trong quản lý đầu tư xây dựng công trình đối với các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng

Ban hành: 11/04/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2006
143073

Quyết định 1839/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc thu đổi ngân phiếu thanh toán quá thời hạn lưu hành

Ban hành: 19/12/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2006
143074

Chỉ thị 07/2005/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc tăng cường công tác dự phòng cho các hệ thống thông tin nghiệp vụ trong ngành Ngân hàng

Ban hành: 08/12/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2006
143075

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 340:2005 Lập hồ sơ kỹ thuật - Từ vựng - Phần 1: Thuật ngữ liên quan đến bản vẽ kỹ thuật - Thuật ngữ chung và các dạng bản vẽ

Ban hành: 08/08/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2020
143076

Quyết định 1033/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc điều chỉnh tỷ giá Ngân hàng Nhà nước áp dụng khi bán lại đô la Mỹ cho các ngân hàng thực hiện nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ theo Quyết định số 893/2001/QĐ-NHNN ngày 17/7/2001 của Thống đốc NHNN về việc thực hiện nghiệp vụ hoán đổi...

Ban hành: 15/08/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2004
143077

Thông tư hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ cho thuê tài chính

Ban hành: 14/07/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/1997
143078

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 648:2005 Tiêu chuẩn rau quả - Măng tre tự nhiên đóng hộp - Yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 2005
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2020
143079

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 647:2005 Tiêu chuẩn rau quả - Dưa chuột tươi cho chế biến - Yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 2005
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2020
143080

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7509:2005 Quy phạm thực hành chiếu xạ tốt để diệt côn trùng trong các loại hạt ngũ cốc

Ban hành: 2005
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2020
Vui lòng đợi