Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

137.573 kết quả.
137061

Quyết định 2144/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc phê duyệt lịch tiêm chủng vắc xin Bại liệt tiêm trong Chương trình tiêm chủng mở rộng

Ban hành: 04/06/2015

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2015

137062

Thông tư liên tịch 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội vụ về việc quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ

Ban hành: 01/10/2014

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2014

137063

Công văn 786/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xác định giá trị tính thuế mặt hàng xe máy nhập khẩu

Ban hành: 05/02/2013

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2013

137064

Công văn 6984/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế của hàng nhập khẩu

Ban hành: 12/12/2012

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2012

137065

Công văn 6536/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc giá tính thuế hàng nhập khẩu

Ban hành: 20/11/2012

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2012

137066

Công văn 9334/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai Dự án đầu tư xây dựng công trình đường Yên Thế - Vĩnh Yên, tỉnh Yên Bái

Ban hành: 16/11/2012

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2012

137067

Công văn 12629/BTC-CST của Bộ Tài chính về thuế nhập khẩu than coke

Ban hành: 18/09/2012

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2012

137068

Quyết định 3477/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố thiết kế cơ sở mẫu nhà ở cho người thu nhập thấp, nhà ở phục vụ di dân giải phóng mặt bằng, nhà ở cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo và nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp tập trung xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 02/08/2012

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2012

137069

Công văn 1886/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp mới thành lập

Ban hành: 04/06/2012

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2012

137070

Công văn 1331/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc miễn thuế hàng hóa nhập khẩu dự án khuyến khích đầu tư

Ban hành: 19/03/2012

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2012

137071

Công văn 901/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, khai thác khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường

Ban hành: 17/02/2012

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2012

137072

Thông tư 06/2012/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành “Danh mục bổ sung nguồn gen vật nuôi quý hiếm cần được bảo tồn”

Ban hành: 01/02/2012

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2012

137073

Thông tư hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp thông tin liên quan đến người nộp thuế trong lĩnh vực quản lý nhà nước về thuế, hải quan, đầu tư, thương mại và công nghiệp

Ban hành: 09/10/2009

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2009

137074

Thông tư 03/2007/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn quản lý, lưu trữ, cung cấp và khai thác sử dụng thông tin tư liệu đo đạc và bản đồ.

Ban hành: 15/02/2007

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2007

137075

Nghị định 78/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Danh mục hàng hoá và thuế suất của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT của các nước ASEAN cho các năm 2003-2006 (phần 3)

Ban hành: 01/07/2003

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2003

137076

Nghị định 78/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Danh mục hàng hoá và thuế suất của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT của các nước ASEAN cho các năm 2003-2006 (phần 4)

Ban hành: 01/07/2003

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2003

137077

Nghị định 78/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Danh mục hàng hoá và thuế suất của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT của các nước ASEAN cho các năm 2003-2006 (phần 5)

Ban hành: 01/07/2003

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2003

137078

Quyết định 90/2003/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành Quy định về việc phát hành tem bưu chính kỷ niệm

Ban hành: 15/05/2003

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2003

137079

Quyết định 78/2001/QĐ-TTg của thủ Tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội

Ban hành: 16/05/2001

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2004

137080

Thông tư 50/2001/TT-BNN-XDCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện quy chế đấu thầu đối với các dự án đầu tư thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: 03/05/2001

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2005

Vui lòng đợi