Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

135.157 kết quả.
135101

Quyết định 3384/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng khu vực Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 02/07/2016

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2020

135102

Thông tư 15/2015/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn nhiệm vụ các Chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: 26/03/2015

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2015

135103

Văn bản hợp nhất 5183/VBHN-BTP năm 2014 do Bộ Tư pháp ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 23/12/2014

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2017

135104

Nghị định 97/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 78/2009/NĐ-CP ngày 22/09/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 17/10/2014

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2014

135105

Quyết định 588/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung)

Ban hành: 29/05/2014

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2017

135106

Công văn 2076/BYT-TB-CT của Bộ Y tế về việc đính chính quyết định cấp số đăng ký sinh phẩm chuẩn đoán Invitro

Ban hành: 21/04/2014

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2014

135107

Quyết định 749/QĐ-BNN-XD của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch chặn dòng, thi công đắp đập vượt lũ Dự án: Hệ thống thủy lợi Đá Hàn, tỉnh Hà Tĩnh

Ban hành: 06/04/2012

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2012

135108

Quyết định 1091/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng (bổ sung)

Ban hành: 26/12/2011

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/02/2012

135109

Quyết định 1866/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng đến năm 2020

Ban hành: 08/10/2010

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2010

135110

Quy định 163/QĐ-VTLTNN của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức

Ban hành: 04/08/2010

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2020

135111

Nghị định 78/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 22/09/2009

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2009

135112

Quyết định 919/QĐ-TĐC của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc ban hành Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam

Ban hành: 26/06/2009

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2009

135113

Quyết định 1441/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc hệ thống mục lục ngân sách nhà nước áp dụng trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính

Ban hành: 10/06/2009

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2009

135114

Quyết định 7175/QĐ-CT-THNVDT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc ban hành Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ một số loại tài sản như: tàu thuyền, ô tô, xe máy, súng săn, súng thể thao

Ban hành: 05/05/2009

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2020

135115

Công văn 258/BTTTT-KHTC của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố mức xây dựng cơ bản công trình bưu chính, viễn thông

Ban hành: 09/02/2009

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2009

135116

Quyết định 47/2008/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất nguyên liệu đá vôi trắng (đá hoa), felspat, cao lanh và magnezit đến năm 2015, có xét đến năm 2025

Ban hành: 17/12/2008

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2008

135117

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7312:2003 Phương tiện cá nhân bảo vệ cơ quan hô hấp - Khẩu trang có tấm lọc bụi

Ban hành: 31/12/2003

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2020

135118

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12310-5:2018 ISO 4046-5:2016 Giấy, các tông, bột giấy và các thuật ngữ liên quan - Từ vựng - Phần 5: Tính chất của bột giấy, giấy và các tông

Ban hành:

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2020

135119

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 3649:2007 ISO 186:2002 Giấy và cáctông-Lấy mẫu để xác định chất lượng trung bình

Ban hành:

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2017

135120

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12237-1:2018 IEC 61558-1:2017 An toàn của máy biến áp, cuộn kháng, bộ cấp nguồn và các kết hợp của chúng - Phần 1: Yêu cầu chung và thử nghiệm

Ban hành:

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2020

Vui lòng đợi