Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

134.093 kết quả.
01

Công văn 708/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kéo dài thời gian tạm nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên Thành phố do dịch bệnh Covid-19

Ban hành: 29/02/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/02/2020

02

Công văn 660/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ban hành: 28/02/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2020

03

Nghị định 25/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư

Ban hành: 28/02/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2020

04

Công văn 616/SGDĐT-CTTT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ban hành: 28/02/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/02/2020

05

Công văn 586/BGDĐT-GDTrH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ học để phòng, chống Covid-19

Ban hành: 27/02/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2020

06

Thông báo 64/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về triển khai Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020

Ban hành: 27/02/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2020

07

Kế hoạch 115/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 của ngành giáo dục

Ban hành: 27/02/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2020

08

Công văn 642/GDĐT-KHTC của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện thu học phí và các khoản thu khác trong thời gian tạm nghỉ do dịch bệnh Covid -19 của ngành giáo dục và đào tạo

Ban hành: 27/02/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2020

09

Công văn 630/GDĐT-VP của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về tạm ngưng tiếp nhận các đoàn khách nước ngoài đến thăm, giao lưu và làm việc tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố

Ban hành: 27/02/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2020

10

Chỉ thị 05/CT-BCT của Bộ Công Thương về việc triển khai các giải pháp tăng cường xuất khẩu, nhập khẩu trong bối cảnh dịch Covid-19

Ban hành: 26/02/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2020

11

Quyết định 472/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đưa Trạm Ra đa thời tiết Quy Nhơn vào hoạt động chính thức

Ban hành: 26/02/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2020

12

Công văn 1471/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện một số nhiệm vụ vận hành Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Ban hành: 26/02/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2020

13

Quyết định 485/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ mở mới năm 2020 lĩnh vực Môi trường và Chương trình phát triển công nghiệp sinh học đến năm 2030

Ban hành: 26/02/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2020

14

Quyết định 07/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định 02/2016/QĐ-TTg ngày 28/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định điều kiện công bố dịch, công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm

Ban hành: 26/02/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2020

15

Công văn 615/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường quản lý chó nuôi và phòng, chống bệnh Dại ở động vật

Ban hành: 26/02/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2020

16

Kế hoạch 45/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 26/02/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2020

17

Nghị quyết 18/NQ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 97/NQ-CP ngày 02/10/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước

Ban hành: 26/02/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2020

18

Công văn 914/BYT-MT của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học, ký túc xá

Ban hành: 26/02/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2020

19

Quyết định 301/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Nhiệm vụ Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, tỉnh Nghệ An đến năm 2040

Ban hành: 26/02/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2020

20

Công văn 550/BGDĐT-GDTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học

Ban hành: 25/02/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2020

Vui lòng đợi