Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

130.508 kết quả.
01

Quyết định 1235/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án khẩn cấp xử lý sự cố sạt lở đất tại khu vực khối 4 thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn

Ban hành: 20/09/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2019

02

Công văn 1193/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai lập quy hoạch đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang theo định hướng khu kinh tế

Ban hành: 20/09/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2019

03

Công văn 8468/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về tình hình cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước Quý II/2019

Ban hành: 20/09/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2019

04

Công văn 4301/BGDĐT-GDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xây dựng và phát triển tài nguyên giáo dục mở

Ban hành: 20/09/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2019

05

Quyết định 22/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 19/09/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2019

06

Thông báo 959/TB-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Bộ

Ban hành: 19/09/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2019

07

Thông tư 16/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương hướng dẫn về đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2019

Ban hành: 19/09/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2019

08

Quyết định 4293/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Tài liệu hướng dẫn chẩn đoán, kết luận giám định pháp y tâm thần đối với 70 bệnh/rối loạn tâm thần và hành vi thường gặp

Ban hành: 19/09/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2019

09

Thông tư 17/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành, liên tịch ban hành

Ban hành: 19/09/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2019

10

Công văn 4152/SGDĐT-KHTC của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về các giao dịch cần đẩy nhanh thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực giáo dục

Ban hành: 19/09/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2019

11

Thông báo 333/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp chuẩn bị Đề án về chủ trương xây dựng đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam

Ban hành: 19/09/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2019

12

Quyết định 2414/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản Đợt 3 năm 2019

Ban hành: 19/09/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2019

13

Công văn 4048/UBND-NC của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố

Ban hành: 18/09/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2019

14

Công văn 8399/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về hội nghị đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước

Ban hành: 18/09/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2019

15

Quyết định 27/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Ban hành: 18/09/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2019

16

Kế hoạch 209/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc hoàn thiện và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2020

Ban hành: 18/09/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2019

17

Công văn 1189/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát, hoàn thiện các quy định của pháp luật liên quan đến mua, bán và hoán cải tàu thuyền

Ban hành: 18/09/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2019

18

Quyết định 652/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp

Ban hành: 17/09/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2019

19

Công văn 4201/BGDĐT-PC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2019-2020 về công tác pháp chế

Ban hành: 17/09/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2019

20

Quyết định 1216/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ban hành: 17/09/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2019

Vui lòng đợi
dma