Sắp xếp theo:
01

Công văn 6496/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo bổ sung việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019

Ban hành: 23/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2019

02

Công văn 6496/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc công khai chi tiết danh mục các giao dịch bắt buộc phải thanh toán qua ngân hàng

Ban hành: 22/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2019

03

Thông báo 625/TB-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về kết luận của Hội đồng xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2019

Ban hành: 20/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2019

04

Thông báo 626/TB-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về kết luận của Hội đồng xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy năm 2019 đối với nhóm ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề

Ban hành: 20/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2019

05

Chỉ thị 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Ban hành: 19/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2019

06

Công văn 12331/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc đảm bảo cung ứng thuốc phòng, điều trị bệnh sốt xuất huyết

Ban hành: 19/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2019

07

Công văn 6442/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ báo cáo về hiện trạng các trạm thu phí BOT trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ban hành: 19/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2019

08

Công văn 3482/BTNMT-TCMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo về tình hình kiểm soát nhập khẩu hàng hóa đã qua sử dụng

Ban hành: 19/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2019

09

Công văn 2619/BHXH-BT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2019-2020

Ban hành: 19/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2019

10

Quyết định 1012/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công hạng mục Trạm điện hạ thế và chiếu sáng ngoài nhà; điều chỉnh cơ cấu dự toán xây dựng công trình và bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Lâm Đồng (giai đoạn 2)

Ban hành: 19/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2019

11

Thông tư 06/2019/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet

Ban hành: 19/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2019

12

Công văn 6376/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện Nghị quyết 437/NQ-UBTVQH14 về một số nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng BOT

Ban hành: 18/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2019

13

Quyết định 896/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ban hành: 18/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2019

14

Quyết định 897/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ban hành: 18/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2019

15

Nghị định 65/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 104/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều

Ban hành: 18/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2019

16

Nghị quyết 54/NQ-CP của Chính phủ về việc phong tặng, truy tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", " Nghệ sĩ ưu tú" lần thứ 9

Ban hành: 18/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2019

17

Quyết định 900/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận huyện Vĩnh Thạnh, Thành phố Cần Thơ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

Ban hành: 18/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2019

18

Công văn 6400/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Côn Đảo và điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo

Ban hành: 18/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2019

19

Chỉ thị 10/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020

Ban hành: 18/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2019

20

Công văn 774/CNTT-PM của Trung tâm Công nghệ thông tin về việc tiếp tục triển khai Hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan bảo hiểm xã hội

Ban hành: 18/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2019