Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

151.738 kết quả.
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Báo cáo 669/BC-BYT tình hình dịch Covid-19 và kết quả công tác phòng, chống dịch

Ban hành: 17/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2021
02

Thông báo 108/TB-VPCP về giải quyết vướng mắc trong thực hiện BHXH bắt buộc

Ban hành: 17/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2021
03

Quyết định 2171/QĐ-UBND thủ tục hành chính của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội

Ban hành: 17/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2021
04

Công điện 631/CĐ-TTg triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò

Ban hành: 17/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2021
05

Công văn 4006/BYT-DP rà soát các trường hợp nhập cảnh và các khu vực có nguy cơ mắc COVID-19

Ban hành: 17/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2021
06

Báo cáo 677/BC-BYT tình hình dịch Covid-19 và kết quả công tác phòng, chống dịch

Ban hành: 17/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2021
07

Công điện 668/CĐ-BYT tăng cường phòng chống dịch trước, trong bầu cử

Ban hành: 16/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2021
08

Công văn 4002/BYT-DP phòng chống dịch COVID-19 phục vụ bầu cử

Ban hành: 16/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2021
09

Báo cáo 665/BC-BYT 2021 tình hình dịch, kết quả phòng chống dịch

Ban hành: 16/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2021
10

Công văn 4001/BYT-DP rà soát người ở các KCN có ca nhiễm Covid-19

Ban hành: 16/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2021
11

Quyết định 2428/QĐ-BYT BV ĐH kỹ thuật Y tế Hải Dương tiếp nhận người bệnh của Bệnh viện K chuyển về

Ban hành: 16/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2021
12

Công điện 08/CĐ-CTUBND Hà Nội tăng cường biện pháp phòng, chống COVID-19

Ban hành: 15/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2021
13

Quyết định 2426/QĐ-BYT hồ sơ kỹ thuật chung về trang thiết bị y tế theo quy định của ASEAN

Ban hành: 15/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2021
14

Quyết định 2150/QĐ-UBND thành lập Khu cách ly COVID-19 tại Trường CĐ Công nghệ và Kinh tế Hà Nội

Ban hành: 15/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2021
15

Quyết định 2422/QĐ-BYT 2021 bổ sung nội dung phê duyệt có điều kiện vắc xin COVID-19

Ban hành: 15/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2021
16

Công văn 3185/VPCP-KTTH báo cáo tình hình sản xuất, nhập khẩu và tiêu thụ thép

Ban hành: 15/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2021
17

Quyết định 2151/QĐ-UBND thành lập Khu cách ly COVID-19 tại Trường Cao đẳng Truyền hình

Ban hành: 15/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2021
18

Thông báo 107/TB-VPCP về cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19

Ban hành: 14/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2021
19

Công văn 2125/UBND-KGVX 2021 Bắc Giang cho F3 Covid-19 được đi học, đi làm trở lại

Ban hành: 14/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2021
20

Công văn 3965/BYT-AIDS về phòng, chống HIV/AIDS tại các khu công nghiệp

Ban hành: 14/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2021
Vui lòng đợi