Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

132.211 kết quả.
01

Công văn 11161/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về dự án xây dựng đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình

Ban hành: 06/12/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2019

02

Thông tư 31/2019/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định yêu cầu đối với các sản phẩm sữa tươi sử dụng trong Chương trình Sữa học đường

Ban hành: 05/12/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2019

03

Quyết định 1748/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ban hành: 04/12/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2019

04

Quyết định 1744/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái

Ban hành: 04/12/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2019

05

Công văn 90806/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về nội dung trên hóa đơn điện tử

Ban hành: 04/12/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2019

06

Quyết định 2111/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ban hành: 04/12/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2019

07

Quyết định 1746/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030

Ban hành: 04/12/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2019

08

Quyết định 1747/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận danh sách xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020

Ban hành: 04/12/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2019

09

Công văn 90807/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc xử lý hóa đơn điện tử đã lập có sai sót

Ban hành: 04/12/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2019

10

Chỉ thị 31/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên

Ban hành: 04/12/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2019

11

Quyết định 1745/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ủy ban Quốc gia về chấm dứt bệnh Lao

Ban hành: 04/12/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2019

12

Quyết định 1754/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sân golf Vinpearl Quảng Nam, tỉnh Quảng Nam

Ban hành: 04/12/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2019

13

Quyết định 1755/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sân golf Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Ban hành: 04/12/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2019

14

Công văn 11100/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai Dự án xây dựng đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Ban hành: 04/12/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2019

15

Quyết định 1737/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh sách thành viên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử và lãnh đạo Tổ công tác giúp việc Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử

Ban hành: 03/12/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2019

16

Thông tư 30/2019/TT-BYT của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 34/2017/TT-BYT ngày 18/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn tư vấn, sàng lọc, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh

Ban hành: 03/12/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2019

17

Quyết định 1740/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thay đổi thành viên Hội đồng quy hoạch quốc gia

Ban hành: 03/12/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2019

18

Quyết định 1739/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ban hành: 03/12/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2019

19

Nghị quyết 111/NQ-CP của Chính phủ về việc phê duyệt nâng cấp cửa khẩu phụ Tân Nam, tỉnh Tây Ninh lên thành cửa khẩu quốc tế

Ban hành: 03/12/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2019

20

Quyết định 1743/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ban hành: 03/12/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2019

Vui lòng đợi