Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

152.905 kết quả.
Yêu cầu bổ sung văn bản
151721

Tiêu chuẩn TCVN 8447:2010 Xác định điểm đóng băng tinh dầu

Ban hành: 2010
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2018
151722

Tiêu chuẩn TCVN 8625:2010 Quy trình lấy mẫu và chuẩn bị mẫu quặng sắt

Ban hành: 2010
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2018
151723

Tiêu chuẩn TCVN 8619:2010 Xác định các kim loại trong nhiên liệu khoáng rắn

Ban hành: 2010
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2018
151724

Tiêu chuẩn TCVN 8623:2010 Xác định các nguyên tố dạng vết trong than

Ban hành: 2010
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/07/2018
151725

Tiêu chuẩn TCVN 8629:2010 Phản ứng của cư dân chung cư khi có chấn động lắc ngang

Ban hành: 2010
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2018
151726

Tiêu chuẩn TCVN 8461-2:2010 Mã hóa bằng thuật toán đối với số nhận dạng cá nhân PIN

Ban hành: 2010
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2018
151727

Tiêu chuẩn TCVN 8554:2010 Xác định khối lượng riêng tuyệt đối của bột gốm bằng tỷ trọng kế

Ban hành: 2010
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/07/2018
151728

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8443:2010 ISO 356:1996 Tinh dầu-Chuẩn bị mẫu thử

Ban hành: 2010
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/07/2018
151729

Tiêu chuẩn TCVN 12085:2017 Xác định nồng độ rượu theo thể tích rượu vang

Ban hành: 2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/08/2018
151730

Tiêu chuẩn TCVN 11959:2017 Xác định độ chống thấm nước của vật liệu dệt

Ban hành: 2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/08/2018
151731

Tiêu chuẩn TCVN 11961:2017 Ký hiệu hướng xoắn của sợi và sản phẩm liên quan

Ban hành: 2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/08/2018
151732

Tiêu chuẩn TCVN 11973:2017 Quá trình chuyển đổi và di trú các hồ sơ số

Ban hành: 2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/08/2018
151733

Tiêu chuẩn TCVN 8036:2009 Dung sai của ổ lăn chặn

Ban hành: 2009
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2018
151734

Tiêu chuẩn TCVN 8273-3:2016 Xupáp, truyền động trục cam và cơ cấu chấp hành

Ban hành: 2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2018
151735

Tiêu chuẩn TCVN ISO/PAS 17002:2009 Nguyên tắc và yêu cầu về tính bảo mật

Ban hành: 2009
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2018
151736

Tiêu chuẩn TCVN 8273-1:2009 Kết cấu và phần bao ngoài động cơ đốt trong kiểu pittong

Ban hành: 2009
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2018
151737

Tiêu chuẩn TCVN 11955:2017 Sự thay đổi kích thước của vải dệt khi ngâm trong nước lạnh

Ban hành: 2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/08/2018
151738

Tiêu chuẩn TCVN 11964:2017 Phương pháp đo hàm lượng đường trong xơ bông

Ban hành: 2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/08/2018
151739

Tiêu chuẩn TCVN 12128:2017 Xác định kẽm trong tinh quặng kẽm sulfua

Ban hành: 2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/08/2018
151740

Tiêu chuẩn TCVN 8546:2010 Thuật ngữ và định nghĩa về toa xe lửa

Ban hành: 2010
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2018
Vui lòng đợi