Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

135.160 kết quả.
133821

Công văn 3276/TCT-KK của Tổng Cục thuế về việc giới thiệu nội dung mới của Thông tư 84/2016/TT-BTC về thủ tục thu nộp ngân sách Nhà nước đối với các khoản thuế và thu nội địa

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về

Ban hành: 21/07/2016

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2016

133822

Công văn 3441/BNN-TCTS của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn các biện pháp cấp bách ứng phó với hải sản chết bất thường tại các tỉnh Bắc Trung bộ

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về

Ban hành: 02/05/2016

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2016

133823

Công văn 2995/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc xuất cấp gạo dự trữ quốc gia trong tình huống đột xuất, cấp bách cho các địa phương

Lĩnh vực: Chính sách Tải về

Ban hành: 01/05/2016

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2016

133824

Công văn 24609/CT-HTr của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc trả lời chính sách thuế - Thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm phần mềm

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về

Ban hành: 27/04/2016

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2016

133825

Công văn 3478/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc hoàn/điều chỉnh tiền thuế do bổ sung C/O

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về

Ban hành: 25/04/2016

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2016

133826

Công văn 23158/CT-HTr của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc giải đáp chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về

Ban hành: 25/04/2016

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2016

133827

Công văn 2779/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc ban hành Danh mục các dịch vụ công trực tuyến thực hiện năm 2016

Lĩnh vực: Hành chính Tải về

Ban hành: 22/04/2016

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2016

133828

Công văn 1695/TCT-QLN của Tổng cục Thuế về việc sử dụng hóa đơn lẻ

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán Tải về

Ban hành: 22/04/2016

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2016

133829

Công văn 1773/BGDĐT-CTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông

Lĩnh vực: Giao thông Tải về

Ban hành: 21/04/2016

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2016

133830

Công văn 1761/BGDĐT-CTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền phòng, tránh tai nạn thương tích và đuối nước cho trẻ em, học sinh

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về

Ban hành: 21/04/2016

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2016

133831

Công văn 3407/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu

Lĩnh vực: Công nghiệp; Thương mại-Quảng cáo Tải về

Ban hành: 20/04/2016

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2016

133832

Công văn 5310/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc phân loại và thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng trứng Artemia

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Xuất nhập khẩu Tải về

Ban hành: 20/04/2016

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2016

133833

Công văn 5274/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc miễn thuế hàng quà tặng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về

Ban hành: 19/04/2016

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2016

133834

Công văn 21071/CT-HTr của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc trả lời chính sách thuế - Thuế thu nhập doanh nghiệp

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về

Ban hành: 19/04/2016

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2016

133835

Công văn 5283/BTC-QLCS của Bộ Tài chính về việc triển khai mua sắm tài sản Nhà nước theo phương thức tập trung

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về

Ban hành: 19/04/2016

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2016

133836

Công văn 5688/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc đính chính quyết định cấp số đăng ký thuốc nước ngoài

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về

Ban hành: 13/04/2016

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2016

133837

Thông tư 59/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 Thông tư 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 hướng dẫn thi hành Nghị định 67/2011/NĐ-CP ngày 08/08/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về

Ban hành: 27/04/2015

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2015

133838

Nghị quyết 82/2014/QH13 của Quốc hội về việc thi hành Luật Tổ chức viện kiểm sát nhân dân

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về

Ban hành: 24/11/2014

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2014

133839

Thông tư 18/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thực hiện ủy thác tư pháp về dân sự

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Tư pháp-Hộ tịch Tải về

Ban hành: 11/02/2014

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2014

133840

Thông tư 42/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chi tiết việc thẩm định điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường và mẫu giấy chứng nhận

Lĩnh vực: Doanh nghiệp; Tài nguyên-Môi trường Tải về

Ban hành: 03/12/2013

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2013

Vui lòng đợi