Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

152.954 kết quả.
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Công văn 4013/VPCP-KSTT 2021 về cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 16/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2021
02

Công văn 4023/VPCP-CN Đề án huy động nguồn lực xã hội đầu tư kết cấu hạ tầng hàng không

Lĩnh vực: Đầu tư; Giao thông Tải về
Ban hành: 16/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2021
03

Công văn 772/UBDT-KHTC 2021 kết quả thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 16/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2021
04

Thông báo 163/TB-VPCP 2021 về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 16/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2021
05

Công văn 4012/VPCP-KGVX chính sách với lực lượng phòng, chống dịch Covid-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Chính sách; COVID-19 Tải về
Ban hành: 16/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2021
06

Báo cáo 882/BC-BYT 2021 tình hình và kết quả phòng chống dịch Covid-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 16/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2021
07

Quyết định 116/QĐ-UBATGTQG Thể lệ Liên hoan phim toàn quốc về ATGT năm 2021

Lĩnh vực: Giao thông; Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 16/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2021
08

Quyết định 960/QĐ-TTg BCĐ cải cách hành chính của Chính phủ

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Hành chính Tải về
Ban hành: 16/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2021
09

Quyết định 1085/QĐ-BGTVT Kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến GTVT năm 2021

Lĩnh vực: Hành chính; Giao thông Tải về
Ban hành: 16/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2021
10

Công văn 4011/VPCP-KSTT 2021 xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Lĩnh vực: Hành chính; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 16/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2021
11

Công văn 4015/VPCP-CN 2021 báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị 29/CT-TTg 2019

Lĩnh vực: Công nghiệp; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 16/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2021
12

Công văn 4016/VPCP-KTTH áp dụng thuế chống phá giá mía đường Thái Lan

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 16/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2021
13

Nghị quyết 60/NQ-CP cơ chế cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng cao tốc Bắc - Nam

Lĩnh vực: Đầu tư; Công nghiệp; Xây dựng; Giao thông Tải về
Ban hành: 16/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2021
14

Công văn 832/TTg-NN chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa Hà Nội

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 16/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2021
15

Quyết định 422/QĐ-UBDT Kế hoạch giáo dục pháp luật năm 2021

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 16/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2021
16

Quyết định 1519/QĐ-UBND thủ tục hành chính Đầu tư tại Việt Nam tỉnh Vĩnh Long

Lĩnh vực: Đầu tư; Hành chính Tải về
Ban hành: 16/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2021
17

Báo cáo 773/BC-UBDT tình hình thực hiện Nghị định 113/2014/NĐ-CP

Lĩnh vực: Ngoại giao; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 16/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2021
18

Công văn 3975/VPCP-NN hoàn thiện dự thảo Kế hoạch tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 15/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2021
19

Quyết định 942/QĐ-TTg Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử 2021-2025

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Hành chính; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 15/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2021
20

Thông báo 3995/TB-VPCP 2021 Nghị định sửa đổi Nghị định 181/2013/NĐ-CP

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 15/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2021
Vui lòng đợi