Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
172.011 kết quả.
Yêu cầu bổ sung văn bản
168841

Nghị quyết phê chuẩn các Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Ban hành: 09/06/1971
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
168842

Nghị quyết phê chuẩn Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Ban hành: 05/06/1970
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
168843

Nghị quyết về báo cáo chính trị của Chính phủ

Ban hành: 22/05/1968
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
168844

Thông tư giải thích và hướng dẫn thi hành Điều lệ về kỷ luật lao động trong các xí nghiệp, cơ quan Nhà nước

Ban hành: 30/08/1966
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
168845

Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế 2 năm1966-1967 và kế hoạch Nhà nước năm 1966

Ban hành: 22/04/1966
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
168846

Nghị Quyết xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội của ông Trịnh Huy Thoan tức Đoan

Ban hành: 15/04/1966
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
168847

Nghị Quyết về báo cáo chính trị của Hội đồng Chính phủ

Ban hành: 03/07/1964
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
168848

Nghị Quyết sửa đổi Nghị quyết ngày 6 tháng 7 năm 1960 của Quốc hội về chế độ phụ cấp và các quyền lợi khác của đại biểu Quốc hội, uỷ ban Thường vụ Quốc hội và các Uỷ ban của Quốc hội

Ban hành: 25/06/1964
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
168849

Nghị Quyết về kết quả của Hội nghị chính trị đặc biệt

Ban hành: 04/04/1964
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
168850

Nghị Quyết về kế hoạch Nhà nước năm 1961

Ban hành: 20/04/1961
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
168851

Nghị Quyết về báo cáo của Chính phủ

Ban hành: 13/07/1960
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
168852

Nghị Quyết về kế hoạch Nhà nước năm 1960

Ban hành: 15/04/1960
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
168853

Nghị Quyết về báo cáo của Chính phủ về công tác năm 1959 và những chủ trương công tác lớn trong năm 1960

Ban hành: 29/12/1959
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
168854

Nghị Quyết về vấn đề hợp tác nông nghiệp

Ban hành: 27/05/1959
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
168855

Nghị quyết về báo cáo chính trị của Chính phủ

Ban hành: 29/04/1958
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
168856

Nghị Quyết chuẩn y Sắc luật 001/SLt ngày 19 tháng 4 năm 1957 cấm chỉ mọi hành động đầu cơ về kinh tế, sau khi sửa đổi và bổ sung Điều 3 của Sắc luật

Ban hành: 14/09/1957
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
168857

Nghị quyết chuẩn y sắc luật số 004/SLt ngày 20/7/57 quy định thể lệ bầu cử Hội đồng nhân dân và Uỷ ban hành chính các cấp

Ban hành: 14/09/1957
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
168858

Nghị quyết về công tác văn hoá xã hội

Ban hành: 22/01/1957
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
168859

Nghị Quyết hoàn toàn tán thành toàn bộ Chính sách và công tác của Chính phủ, tuyệt đối tín nhiệm và ủng hộ Hồ Chủ Tịch và Chính phủ

Ban hành: 26/03/1955
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
168860

Nghị Quyết về chính sách đại đoàn kết của Chính phủ

Ban hành: 31/10/1946
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
Vui lòng đợi