Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
168.845 kết quả.
Yêu cầu bổ sung văn bản
161641

Tiêu chuẩn TCVN 6761:2017 Xác định tocopherol và tocotrienol trong dầu mỡ động thực vật

Ban hành: 2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2018
161642

Tiêu chuẩn TCVN 6389:2017 Thịt cua, ghẹ đóng hộp

Ban hành: 2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2018
161643

Tiêu chuẩn TCVN 6818-8:2010 Yêu cầu an toàn máy rắc phân thể rắn

Ban hành: 2010
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/07/2018
161644

Tiêu chuẩn TCVN 6534:2010 Phép thử nhận biết phụ gia thực phẩm

Ban hành: 2010
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2018
161645

Tiêu chuẩn TCVN 6613-1-3:2010 Đánh giá tàn lửa rơi xuống khi cáp điện cháy

Ban hành: 2010
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/07/2018
161646

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6663-23:2015 ISO 5667-23:2011 Chất lượng nước-Lấy mẫu-Phần 23: Hướng dẫn lấy mẫu thụ động mặt nước

Ban hành: 2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2018
161647

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5320-2:2016 ISO 815-2:2014 Cao su lưu hóa hoặc nhiệt dẻo-Xác định biến dạng dư sau khi nén-Phần 2: Phép thử ở nhiệt độ thấp

Ban hành: 2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2017
161648

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5320-1:2016 ISO 815-1:2014 Cao su lưu hóa hoặc nhiệt dẻo-Xác định biến dạng dư sau khi nén-Phần 1: Phép thử ở nhiệt độ môi trường hoặc nhiệt độ nâng cao

Ban hành: 2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2017
161649

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6054:1995 Quần áo may mặc thông dụng

Ban hành: 1995
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2017
161650

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6090-4:2013 ISO 289-4:2003 Cao su chưa lưu hóa-Phương pháp sử dụng nhớt kế đĩa trượt-Phần 4: Xác định tốc độ hồi phục

Ban hành: 2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2017
161651

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6033:1995 ISO 2403:1972 Vật liệu dệt-Xơ bông-Xác định trị số microne

Ban hành: 1995
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2017
161652

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6073:2005 Sản phẩm sứ vệ sinh-Yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 2005
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2017
161653

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5924:1995 ISO 4741:1984 Đồng và hợp kim đồng-Xác định hàm lượng photpho-Phương pháp quang phổ molipdovanadat

Ban hành: 1995
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2017
161654

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5922:1995 ISO 3488:1982 Đồng và hợp kim đồng gia công áp lực-Thanh tròn, vuông và sáu cạnh được ép đùn-Kích thước và sai lệch

Ban hành: 1995
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2017
161655

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5919:1995 ISO 3110:1975 Hợp kim đồng-Xác định hàm lượng nhôm là nguyên tố hợp kim-Phương pháp thể tích

Ban hành: 1995
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2017
161656

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5915:1995 ISO 1554:1976 Hợp kim đồng đúc và gia công áp lực-Xác định hàm lượng đồng-Phương pháp điện phân

Ban hành: 1995
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2017
161657

Tiêu chuẩn TCVN 5977:2009 Xác định nồng độ khối lượng của bụi trong khí thải

Ban hành: 2009
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2018
161658

Tiêu chuẩn TCVN 6001-1:2008 Xác định nhu cầu oxxy sinh hóa của nước

Ban hành: 2008
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2018
161659

Tiêu chuẩn TCVN 6558:2008 Mã thể hiện các đồng tiền và quỹ

Ban hành: 2008
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2019
161660

Tiêu chuẩn TCVN 6751:2009 Đặc trưng tính năng của hệ thống đo chất lượng không khí tự động

Ban hành: 2009
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/10/2018
Vui lòng đợi