Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
168.530 kết quả.
Yêu cầu bổ sung văn bản
161601

Tiêu chuẩn TCVN 6756:2009 Yêu cầu mã số mã vạch GS1 cho nhà sách và nhà xuất bản phẩm nhiều kỳ

Ban hành: 2009
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2018
161602

Tiêu chuẩn TCVN 5857:2017 Phương pháp đo chiêt suất đá quý

Ban hành: 2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2018
161603

Tiêu chuẩn TCVN 6852-11:2009 Đo trên băng thử các chất thải khí của động cơ đốt trong kiểu pittong

Ban hành: 2009
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2018
161604

Tiêu chuẩn TCVN 5856:2017 Xác định tỷ trọng của đá quý bằng cân thủy tĩnh

Ban hành: 2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2018
161605

Tiêu chuẩn TCVN 5858:2017 Phương pháp đo phổ hấp thụ đá quý

Ban hành: 2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2018
161606

Tiêu chuẩn TCVN 6845:2011 Đề cập các vấn đề môi trường trong tiêu chuẩn sản phẩm

Ban hành: 2011
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2018
161607

Tiêu chuẩn TCVN 6627-30:2011 Cấp hiệu suất của động cơ cảm ứng lồng sóc ba pha

Ban hành: 2011
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2018
161608

Tiêu chuẩn TCVN 6665:2011 Xác định nguyên tố chọn lọc trong nước phổ phát xạ quang plasma

Ban hành: 2011
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2018
161609

Tiêu chuẩn TCVN 6627-18-1:2011 Chức năng hệ thống cách điện máy điện quay

Ban hành: 2011
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2018
161610

Tiêu chuẩn TCVN 5760:1993 Yêu cầu lắp đặt, sử dụng hệ thống chữa cháy

Ban hành: 1993
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/04/2018
161611

Tiêu chuẩn TCVN 6591-5:2008 Bộ buret truyền dịch dùng một lần, dẫn truyền bằng trọng lực

Ban hành: 2008
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2018
161612

Tiêu chuẩn TCVN 6673:2008 Nguyên tắc đo độ thông khí thuốc lá điếu

Ban hành: 2008
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2018
161613

Tiêu chuẩn TCVN 5267-1:2008 Mật ong chế biến và dùng trực tiếp

Ban hành: 2008
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2018
161614

Tiêu chuẩn TCVN 5140:2008 Bộ phận hàng hóa áp dụng giới hạn dư lượng tối đa

Ban hành: 2008
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2018
161615

Tiêu chuẩn TCVN 12296:2018 Đo hoạt độ phóng xạ 226 Ra, 232 Th, 40 K

Ban hành: 2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2018
161616

Tiêu chuẩn TCVN 12250:2018 Yêu cầu thiết kế công trình bến cảng thủy nội địa

Ban hành: 2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2018
161617

Tiêu chuẩn TCVN 6396-72:2010 Yêu cầu an toàn về lắp đặt thang máy chữa cháy

Ban hành: 2010
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2018
161618

Tiêu chuẩn TCVN 6821:2010 Từ vựng về phanh ô tô và rơmoóc

Ban hành: 2010
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2018
161619

Tiêu chuẩn TCVN 6742:2010 Mã phân định tổ chức ngân hàng

Ban hành: 2010
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2018
161620

Tiêu chuẩn TCVN 6818-10:2010 Yêu cầu an toàn máy giũ, máy cào kiểu quay

Ban hành: 2010
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2018
Vui lòng đợi