Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
166.113 kết quả.
Yêu cầu bổ sung văn bản
159341

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 2096-3:2015 ISO 9117-3:2010 Sơn và vecni-Phương pháp xác định độ khô và thời gian khô-Phần 3: Xác định thời gian khô bề mặt dùng hạt ballotini

Lĩnh vực: Công nghiệp; Xây dựng Tải về
Ban hành: 2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2018
159342

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2053:1993 Dây thép mạ kẽm thông dụng

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 1993
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2017
159343

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2052:1993 Thiếc-Yêu cầu kỹ thuật

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 1993
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2017
159344

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2094:1993 Sơn-Phương pháp gia công màng

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 1993
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2017
159345

Tiêu chuẩn Nhà nước TCVN 2013:1977 Thùng chứa dùng cho hệ thủy lực và bôi trơn-Dung tích danh nghĩa

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 1977
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/10/2017
159346

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 2096-4:2015 ISO 9117-4:2012 Sơn và vecni-Phương pháp xác định độ khô và thời gian khô-Phần 4: Phép thử dùng máy ghi cơ học

Lĩnh vực: Công nghiệp; Xây dựng Tải về
Ban hành: 2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2018
159347

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 2096-1:2015 ISO 9117-1:2009 Sơn và vecni-Phương pháp xác định độ khô và thời gian khô-Phần 1: Xác định trạng thái khô hoàn toàn và thời gian khô hoàn toàn

Lĩnh vực: Công nghiệp; Xây dựng Tải về
Ban hành: 2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2018
159348

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 2096-5:2015 ISO 9117-5:2012 Sơn và vecni-Phương pháp xác định độ khô và thời gian khô-Phần 5: Phép thử Bandow-Wolff cải biến

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2018
159349

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 2100-1:2013 Sơn và vecni - Phép thử biến dạng nhanh

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2020
159350

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10993:2015 EN 15911:2010 Thực phẩm-Xác định đồng thời chín chất tạo ngọt bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao sử dụng detector tán xạ bay hơi

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2017
159351

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10975-4:2015 ISO 8791-4:2007 Giấy và các tông-Xác định độ nhám/độ nhẵn (phương pháp không khí thoát qua)-Phần 4: Phương pháp Print-surf

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2018
159352

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 2101:2016 ISO 2813:2014 Sơn và vecni-Xác định giá trị độ bóng ở 20° 60° và 85°

Lĩnh vực: Công nghiệp; Xây dựng Tải về
Ban hành: 2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2017
159353

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10992:2015 CEN/TS 15606:2009 Thực phẩm-Xác định acesulfame-K, aspartame, neohesperidine-dihydrochalcone và saccharin-Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2017
159354

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10978:2015 ISO 14453:2014 Bột giấy-Xác định chất hòa tan trong axeton

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2018
159355

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10977:2015 ISO 10716:1994 Giấy và các tông-Xác định lượng kiềm dự trữ

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2018
159356

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10999:2015 Giấy bồi nền tài liệu giấy

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2018
159357

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12719:2019 Khảo nghiệm phân bón cho cây trồng hằng năm

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2020
159358

Tiêu chuẩn TCVN 8511:2010 Xác định hàm lượng nhôm trong gang thép bằng quang phổ

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 2010
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/05/2018
159359

Tiêu chuẩn TCVN 8514:2010 Xác định hàm lượng đồng trong gang thép bằng quang phổ 2,2’-diquinolyl

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 2010
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/05/2018
159360

Tiêu chuẩn TCVN 8512:2010 Xác định hàm lượng crom trong gang thép bằng quang phổ

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 2010
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/05/2018
Vui lòng đợi