Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
165.977 kết quả.
Yêu cầu bổ sung văn bản
159321

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 303:2005 Phương pháp xác định axit tự do trong phân bón

Ban hành: 2005
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2020
159322

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 318:2003 Yêu cầu kỹ thuật với hạt giống cải bắp

Ban hành: 2003
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2020
159323

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 285:2002 Sơn tín hiệu giao thông lớp phủ phản quang trên biển báo hiệu

Ban hành: 2002
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2020
159324

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10809:2015 Thức ăn chăn nuôi-Xác định hàm lượng methyl benzoquate-Phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao

Ban hành: 2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2017
159325

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10811:2015 Thức ăn chăn nuôi-Xác định hàm lượng olaquindox-Phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao

Ban hành: 2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2017
159326

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7835-Z03:2016 ISO 105-Z03:1996 Vật liệu dệt-Phương pháp xác định độ bền màu-Phần Z03: Độ tương thích lẫn nhau của thuốc nhuộm bazơ đối với xơ acrylic

Ban hành: 2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2017
159327

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 1505:2009 Ổ lăn-Đũa kim

Ban hành: 2009
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2017
159328

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1581:1993 Phấn viết bảng

Ban hành: 1993
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2017
159329

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10787:2015 Malt-Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử

Ban hành: 2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2017
159330

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 1664:2007 ISO 7764:2006 Quặng sắt-Chuẩn bị mẫu thử đã sấy sơ bộ để phân tích hóa học

Ban hành: 2007
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2017
159331

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 2336:1978 Bánh đai thang có nan hoa và moay ơ-Kích thước cơ bản

Ban hành: 1978
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2017
159332

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 2397:1978 Hệ thủy lực, khí nén và bôi trơn-Nối ống cuối không chuyển bậc ba ngả có vòng mím Pqư 40 MN/m2 (≈ 400 KG/Cm2)-Kết cấu và kích thước cơ bản

Ban hành: 1978
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2017
159333

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 2392:1978 Hệ thủy lực, khí nén và bôi trơn-Nối ống góc cuối có vòng mím Pqư 40 MN/m2 (≈ 400 KG/Cm2)-Kết cấu và kích thước cơ bản

Ban hành: 1978
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2017
159334

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 2394:1978 Hệ thủy lực, khí nén và bôi trơn-Nối ống không chuyển bậc ba ngả có vòng mím Pqư 40 MN/m2 (≈ 400 KG/Cm2)-Kết cấu và kích thước cơ bản

Ban hành: 1978
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2017
159335

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 2401:1978 Hệ thủy lực, khí nén và bôi trơn-Nối ống không chuyển bậc bốn ngả có vòng mím Pqư 40 MN/m2 (≈ 400 KG/Cm2)-Kết cấu và kích thước cơ bản

Ban hành: 1978
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2017
159336

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 2097:2015 ISO 2409:2013 Sơn và vecni-Phép thử cắt ô

Ban hành: 2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/01/2018
159337

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 2096-3:2015 ISO 9117-3:2010 Sơn và vecni-Phương pháp xác định độ khô và thời gian khô-Phần 3: Xác định thời gian khô bề mặt dùng hạt ballotini

Ban hành: 2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2018
159338

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2053:1993 Dây thép mạ kẽm thông dụng

Ban hành: 1993
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2017
159339

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2052:1993 Thiếc-Yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 1993
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2017
159340

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2094:1993 Sơn-Phương pháp gia công màng

Ban hành: 1993
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2017
Vui lòng đợi