Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
161.671 kết quả.
Yêu cầu bổ sung văn bản
159321

Tiêu chuẩn TCVN 8678:2011 Xác định hoạt độ phytaza trong thức ăn chăn nuôi

Lĩnh vực: Công nghiệp; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 2011
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2018
159322

Tiêu chuẩn TCVN 8674:2011 Xác định hàm lượng vitamin A trong thức ăn chăn nuôi

Lĩnh vực: Công nghiệp; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 2011
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2018
159323

Tiêu chuẩn TCVN 8817-4:2011 Xác định lượng hạt quá cỡ trong nhũ tương nhựa đường axit

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 2011
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2018
159324

Tiêu chuẩn TCVN 8817-14:2011 Xác định khối lượng thể tích nhũ tương nhựa đường axit

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 2011
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2018
159325

Tiêu chuẩn TCVN 8817-3:2011 Xác định độ lắng, độ ổn định lưu trữ của nhũ tương nhựa đường

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 2011
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2018
159326

Tiêu chuẩn TCVN 8717:2011 Khẩu lệnh lái sử dụng trên tàu biển

Lĩnh vực: Hàng hải Tải về
Ban hành: 2011
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/04/2018
159327

Tiêu chuẩn TCVN 8792:2011 Thử mù muốn sơn và lớp phủ kim loại

Lĩnh vực: Công nghiệp; Xây dựng Tải về
Ban hành: 2011
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/04/2018
159328

Tiêu chuẩn TCVN 8908:2011 Xác định natri, kali, canxi, magie trong nước rau củ

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 2011
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/04/2018
159329

Tiêu chuẩn TCVN 8907:2011 Xác định tỷ trọng tương đối của nước rau củ

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 2011
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/04/2018
159330

Tiêu chuẩn TCVN 8906:2011 Xác định glucoza, fructoza trong nước rau quả

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 2011
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/04/2018
159331

Tiêu chuẩn TCVN 8909:2011 Xác định hàm lượng sulfat trong nước rau quả

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 2011
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/04/2018
159332

Tiêu chuẩn TCVN 8664-8:2011 Phân loại ô nhiễm phân tử không khí phòng sạch và môi trường liên quan

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 2011
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2018
159333

Tiêu chuẩn TCVN 8664-7:2011 Thiết bị phân tách trong phòng sạch và môi trường liên quan

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 2011
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2018
159334

Tiêu chuẩn TCVN 4085:2011 Thi công và nghiệm thu kết cấu gạch đá

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 2011
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/04/2018
159335

Tiêu chuẩn TCVN 8664-6:2011 Từ vựng liên quan đến phòng sạch và môi trường kiểm soát

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 2011
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2018
159336

Tiêu chuẩn TCVN 5508:2009 Yêu cầu về điều kiện vi khí hậu không khí vùng làm việc

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 2009
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/04/2018
159337

Tiêu chuẩn TCVN 9022:2011 Kích thước, dung sai palet phẳng nâng chuyển hàng hóa

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 2011
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2018
159338

Tiêu chuẩn TCVN 8785-13:2011 Xác định độ đổi màu của sơn, lớp phủ kim loại

Lĩnh vực: Công nghiệp; Xây dựng Tải về
Ban hành: 2011
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2018
159339

Tiêu chuẩn TCVN 8785-8:2011 Xác định độ rạn nứt của sơn, lớp phủ kim loại trong điều kiện tự nhiên

Lĩnh vực: Công nghiệp; Xây dựng Tải về
Ban hành: 2011
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2018
159340

Tiêu chuẩn TCVN 6707:2009 Dầu hiệu cảnh báo chất thải nguy hại

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 2009
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/04/2018
Vui lòng đợi