Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
166.112 kết quả.
Yêu cầu bổ sung văn bản
159301

Tiêu chuẩn TCVN 8047:2009 Xác định độ bền tách của gỗ

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 2009
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2018
159302

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10952:2015 Cáp dự ứng lực bọc epoxy từng sợi đơn

Lĩnh vực: Công nghiệp; Giao thông Tải về
Ban hành: 2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2017
159303

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10942:2015 ISO/TS 16181:2011 Giày dép-Các chất có hại tiềm ẩn trong giày dép và các chi tiết của giày dép-Xác định phtalat có trong vật liệu làm giày dép

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/01/2018
159304

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10943:2015 ISO/TS 16186:2012 Giày dép-Các chất có hại tiềm ẩn trong giày dép và các chi tiết của giày dép-Phương pháp định lượng dimetyl fumarat (DMFU) có trong vật liệu làm giày dép

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/01/2018
159305

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10922:2015 ISO 7561:1984 Nấm trồng-Hướng dẫn bảo quản và vận chuyển lạnh

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2017
159306

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10937:2015 ISO 10748:2011 Giày dép-Phương pháp thử khóa kéo-Độ bền khóa của con trượt

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2018
159307

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10947:2015 ISO 17699:2003 Giày dép-Phương pháp thử mũ giày và lót mũ giày-Độ thấm hơi nước và độ hấp thụ hơi nước

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/01/2018
159308

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10946:2015 ISO/TS 16190:2013 Giày dép-Các chất có hại tiềm ẩn trong giày dép và các chi tiết của giày dép-Phương pháp định lượng hydrocacbon thơm đa vòng (PAH) có trong vật liệu làm giày dép

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/01/2018
159309

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10953-4:2015 Hướng dẫn đo dầu mỏ-Hệ thống kiểm chứng-Phần 4: Phương pháp nội suy xung

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/01/2018
159310

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10953-1:2015 Hướng dẫn đo dầu mỏ-Hệ thống kiểm chứng-Phần 1: Quy định chung

Lĩnh vực: Công nghiệp; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/01/2018
159311

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10955-2:2015 Hướng dẫn đo dầu mỏ-Đo hydrocacbon lỏng-Phần 2: Đồng hồ tuabin

Lĩnh vực: Công nghiệp; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/01/2018
159312

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10955-1:2015 Hướng dẫn đo dầu mỏ-Đo hydrocacbon lỏng-Phần 1: Đồng hồ thể tích

Lĩnh vực: Công nghiệp; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2018
159313

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10959:2015 ISO 16622:2002 Khí tượng học-Phong kế/nhiệt kế dạng sóng âm-Phương pháp thử chấp nhận đo tốc độ gió trung bình

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/01/2018
159314

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10958-1:2015 ISO 17713-1:2007 Khí tượng học-Đo lường gió-Phần 1: Phương pháp thử tính năng của phong kế cánh quay trong ống khí động

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/01/2018
159315

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12387:2018 ISO 6658:2017 Phân tích cảm quan - Phương pháp luận

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2019
159316

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8072:2009 Mạng viễn thông - Giao thức IPV4

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 2009
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2020
159317

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4452:1987 Quy phạm thi công và nghiệm thu kết cấu bê tông

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 1987
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2020
159318

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12394:2018 Hỗn hợp bê tông sản xuất theo phương pháp định lượng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2019
159319

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12393:2018 Bê tông cốt sợi - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2019
159320

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12389:2018 Phân tích cảm quan - Hướng dẫn chung

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2019
Vui lòng đợi