Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
161.754 kết quả.
Yêu cầu bổ sung văn bản
159101

Tiêu chuẩn TCVN 6608:2010 Xác định điểm chớp cháy cốc kín sản phẩm dầu mỏ

Ban hành: 2010
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2018
159102

Tiêu chuẩn TCVN 6363:2010 Ống mềm cao su dùng cho hàn, cắt

Ban hành: 2010
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2018
159103

Tiêu chuẩn TCVN 6362:2010 Yêu cầu về cơ điện thiết bị hàn điện trở

Ban hành: 2010
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2018
159104

Tiêu chuẩn TCVN 7081-2:2010 Xác định hàm lượng vitamin A trong sữa bột gầy

Ban hành: 2010
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/06/2018
159105

Tiêu chuẩn TCVN 12097:2017 Mướp đắng quả tươi

Ban hành: 2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2018
159106

Tiêu chuẩn TCVN 6749-2-1:2017 Mức đánh giá E, EZ tụ điện không đổi điện một chiều

Ban hành: 2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2018
159107

Tiêu chuẩn TCVN 8021-4:2017 Phân định sản phẩm đơn chiếc và gói sản phẩm

Ban hành: 2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2018
159108

Tiêu chuẩn TCVN 11865-1:2017 Nguyên tắc thống kê lấy mẫu vật liệu dạng đống

Ban hành: 2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2018
159109

Tiêu chuẩn TCVN 11820-1:2017 Nguyên tắc thiết kế công trình cảng biển

Ban hành: 2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2018
159110

Tiêu chuẩn TCVN 8606-1:2017 Yêu cầu đối với hệ thống nhiên liệu khí nén của ô tô

Ban hành: 2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2018
159111

Tiêu chuẩn TCVN 8606-2:2017 Đặc tính kỹ thuật hệ thống nhiên liệu khí nén của ô tô

Ban hành: 2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2018
159112

Tiêu chuẩn TCVN 8189:2009 Xác định khối lượng riêng, độ xốp hở của vật liệu kim loại thiêu kết

Ban hành: 2009
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2018
159113

Tiêu chuẩn TCVN 4523:2009 Phân loại, cấu trúc xuất bản phẩm thông tin

Ban hành: 2009
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2018
159114

Tiêu chuẩn TCVN 8273-8:2009 Hệ thống khởi động động cơ đốt trong kiểu pittong

Ban hành: 2009
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2018
159115

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8303:2009 Quy trình sơ họa diễn biến lòng sông

Ban hành: 2009
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2018
159116

Tiêu chuẩn TCVN 7870-14:2010 Đại lượng về viễn sinh trắc sinh lý con người

Ban hành: 2010
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2018
159117

Tiêu chuẩn TCVN 7870-13:2010 Đại lượng và đơn vị về khoa học và CNTT

Ban hành: 2010
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2018
159118

Tiêu chuẩn TCVN 6613-1-1:2010 Trang thiết bị thử nghiệm cháy lan dây điện, dây cáp

Ban hành: 2010
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2018
159119

Tiêu chuẩn TCVN 8427:2010 Xác định asen tổng số trong thực phẩm

Ban hành: 2010
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2018
159120

Tiêu chuẩn TCVN 8614:2010 Tính tương thích vòng đệm đầu nối trên đường ống chứa LNG

Ban hành: 2010
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2018
Vui lòng đợi