Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
172.157 kết quả.
Yêu cầu bổ sung văn bản
157641

Thông tư quy định chế độ thu lệ phí công chứng

Ban hành: 13/12/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2000
157642

Quyết định 162-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ thông tin báo cáo

Ban hành: 12/12/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
157643

Quyết định 136-QĐ của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành ba tiêu chuẩn Việt Nam

Ban hành: 12/12/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
157644

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4380:1992 Tôm thịt đông lạnh - Yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 12/12/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2022
157645

Quyết định 161-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học cho Viện Khoa học nông nghiệp miền Nam

Ban hành: 12/12/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
157646

Thông tư 866/TCHQ-PCXL của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 232-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về hải quan

Ban hành: 12/12/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
157647

Chỉ thị về việc tăng cường công tác thanh tra vệc sinh thực phẩm

Ban hành: 11/12/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
157648

Quyết định 154-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao Bộ Y tế thường trực Uỷ ban 10-80

Ban hành: 11/12/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/1996
157649

Thông tư 79-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung Thông tư 08-TC/TCT ngày 31/3/1992

Ban hành: 11/12/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
157650

Thông tư 33-BT của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về hình thức văn bản và việc ban hành văn bản của các cơ quan hành chính Nhà nước

Ban hành: 10/12/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
157651

Công văn hướng dẫn bổ sung thông tư số 07-TC/TCT

Ban hành: 09/12/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
157652

Thông tư 78-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thu lệ phí trước bạ đối với các trường hợp chuyển quyền sử dụng đất

Ban hành: 08/12/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
157653

Thông tư 95/TT-BC của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 133/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí

Ban hành: 05/12/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/1999
157654

Thông tư 77-TC/TCT của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc xử lý hàng tịch thu

Ban hành: 05/12/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
157655

Quyết định 132-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao Thông tấn xã Việt Nam quản lý và tổ chức lại báo "Tin Việt Nam" (Vietnam Courier)

Ban hành: 05/12/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
157656

Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp đối với một số cán bộ, nhân viên y tế

Ban hành: 05/12/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
157657

Nghị định 14-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý và bảo vệ rừng

Ban hành: 05/12/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
157658

Thông tư hướng dẫn việc áp dụng Điều 96a và Điều 203 Bộ luật hình sự

Ban hành: 05/12/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/1995
157659

Thông tư 11-TM/TT của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 115-HĐBT và 327-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) trong lĩnh vực mua bán hàng hoá và kinh doanh dịch vụ trên thị trường

Ban hành: 04/12/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
157660

Quyết định 130-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao lại Trung tâm giáo dục hướng nghiệp lâm nghiệp Ba Vì thuộc vườn quốc gia Ba Vì, Bộ Lâm nghiệp cho ngành Giáo dục và Đào tạo

Ban hành: 04/12/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
Vui lòng đợi