Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
168.845 kết quả.
Yêu cầu bổ sung văn bản
157621

Chỉ thị về việc nâng bậc lương năm 1984 cho cán bộ, viên chức Nhà nước

Ban hành: 14/05/1984
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
157622

Thông tư hướng dẫn công tác đấu tranh chống các hoạt động xâm nhập, làm ra, sao chép, tàng trữ và lưu hành các loại văn hoá phẩm phản động, đồi trụy

Ban hành: 12/05/1984
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
157623

Chỉ thị về một số vấn đề cấp bách bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản

Ban hành: 09/05/1984
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
157624

Chỉ thị về tăng cường quản lý đơn giá, dự toán xây lắp các công trình xây dựng cơ bản

Ban hành: 28/04/1984
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
157625

Nghị quyết đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống buôn lậu, chuyển trái phép tiền và hàng qua biên giới

Ban hành: 25/04/1984
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
157626

Thông tư hướng dẫn thi hành Quyết định số 40-CT ngày 24/1/1984 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc xếp lương giáo viên ngành giáo dục

Ban hành: 25/04/1984
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
157627

Thông tư về tăng cường công tác bảo vệ tài sản XHCN trong ngành nội thương; phối hợp đấu tranh chống đầu cơ, buôn lậu, làm hàng giả, kinh doanh trái phép, quản lý thị trường

Ban hành: 24/04/1984
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
157628

Chỉ thị về việc tập trung sức phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện, vượt mức kế hoạch sản xuất nông nghiệp, kể cả lâm nghiệp và thuỷ sản năm 1984

Ban hành: 24/04/1984
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
157629

Thông tư quy định chế độ thu giữ, bảo quản, xử lý vật chứng và tài sản tạm giữ trong các vụ án hình sự

Ban hành: 23/04/1984
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
157630

Quyết định của Uỷ ban Bảo vệ Bà mẹ và Trẻ em Trung ương về việc ban hành Quy chế Nuôi dạy trẻ trong nhà trẻ

Ban hành: 22/04/1984
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2008
157631

Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ công tác kiêm nhiệm của cán bộ khoa học và kỹ thuật theo Quyết định số 161-CT ngày 13/6/1983 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

Ban hành: 21/04/1984
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
157632

Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ công tác kiêm nhiệm của cán bộ khoa học và kỹ thuật theo Quyết định số 161-CT ngày 13/6/1983 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

Ban hành: 21/04/1984
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
157633

Chỉ thị về việc bố trí công tác cho những sỹ quan dự bị hết hạn phục vụ tại ngũ chuyển ra các ngành, các địa phương

Ban hành: 20/04/1984
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
157634

Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân

Ban hành: 20/04/1984
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
157635

Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trọng tài kinh tế bộ, tỉnh và huyện

Ban hành: 17/04/1984
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
157636

Quyết định về thẩm quyền xét xử của Trọng tài kinh tế đối với các vụ tranh chấp và vi phạm hợp đồng kinh tế

Ban hành: 17/04/1984
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
157637

Nghị định bổ sung Nghị định số 145-HĐBT ngày 6/12/1983 của Hội đồng Bộ trưởng quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về việc phát hành công trái xây dựng tổ quốc

Ban hành: 12/04/1984
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
157638

Quyết định về việc thành lập Uỷ ban Quốc gia dân số và sinh đẻ có kế hoạch

Ban hành: 11/04/1984
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
157639

Thông tư hướng dẫn việc trích nộp 10% lợi nhuận của ngành vận tải đường sắt cho ngân sách địa phương theo Nghị quyết số 138-HĐBT ngày 19/11/1983 của Hội đồng Bộ trưởng

Ban hành: 03/04/1984
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
157640

Nghị quyết về công tác y tế trong thời gian trước mắt

Ban hành: 02/04/1984
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
Vui lòng đợi