Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
172.011 kết quả.
Yêu cầu bổ sung văn bản
157621

Chỉ thị về việc tăng cường quản lý, lập lại kỷ cương pháp luật trong khai thác tài nguyên khoáng sản

Ban hành: 17/09/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
157622

Quyết định 622-QĐ của Uỷ ban Khoa học Nhà nước về việc ban hành một tiêu chuẩn Việt Nam

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 17/09/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
157623

Thông tư 11/BYT-TT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 299/HĐBT ngày 15/8/1992 của Hội đồng Bộ trưởng về hệ thống tổ chức của Bảo hiểm y tế Việt Nam, từ trung ương đến địa phương và các ngành

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 17/09/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
157624

Chỉ thị về việc tổ chức ngày Quốc tế Người có tuổi 1 tháng 10 hàng năm

Ban hành: 17/09/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
157625

Nghị định 329-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về lệ phí trọng tài và các khoản thu khác trong khi trọng tài kinh tế giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế và xử lý vi phạm pháp luật hợp đồng kinh tế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 16/09/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
157626

Quyết định 327-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về một số chủ trương, chính sách sử dụng đất trống, đồi núi trọc, rừng, bãi bồi ven biển và mặt nước

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 15/09/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
157627

Chỉ thị về việc tổ chức mức sống dân cư

Ban hành: 15/09/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
157628

Quyết định 326-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc điều chỉnh các mức bằng tiền về thuế môn bài

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 14/09/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
157629

Công văn hướng dẫn mũ và phù hiệu của cán bộ kiểm tra thị trường

Ban hành: 12/09/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
157630

Quyết định 324-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc tổ chức lại mạng lưới các cơ quan nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 11/09/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/1996
157631

Thông tư 18-LĐTBXH-BTXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn trợ cấp tiền tàu xe đi lại đối với công nhân, viên chức và quân nhân về hưu

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 11/09/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
157632

Quyết định 958/BYT-QĐ của Bộ Y tế về việc thành lập Bảo hiểm Y tế Việt Nam

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 11/09/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/1997
157633

Quyết định 175/QĐ-NH7 1992 mang tiền mặt ngoại tệ khi xuất nhập cảnh

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Xuất nhập cảnh Tải về
Ban hành: 09/09/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2016
157634

Thông tư hướng dẫn bổ sung về chính sách cho vay đối với các dự án nhỏ giải quyết việc làm theo Nghị quyết số 120-HĐBT ngày 11-04-1992 của Hội đồng Bộ trưởng

Ban hành: 09/09/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
157635

Thông tư hướng dẫn thực hiện trợ cấp đối với công nhân, viên chức hành chính - sự nghiệp, lực lượng vũ trang và các đối tượng hưởng chính sách xã hội

Ban hành: 09/09/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
157636

Thông tư về việc quản lý thuốc dùng cho người và súc vật

Ban hành: 07/09/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
157637

Quyết định 937/BYT-QĐ của Bộ Y tế về việc ban hành Điều lệ truyền máu

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 04/09/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
157638

Quyết định 939/BYT-QĐ của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế đại lý bán thuốc ở xã

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 04/09/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
157639

Công văn về việc bổ nhiệm thanh tra viên công an các cấp

Ban hành: 01/09/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
157640

Quyết định 935/BYT-QĐ của Bộ Y tế về việc triển khai Nghị định 299-HĐBT

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 01/09/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/1997
Vui lòng đợi