Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
166.240 kết quả.
Yêu cầu bổ sung văn bản
157601

Tiêu chuẩn TCVN 10139:2013 Xác định độ bền liên kết bề mặt của vật liệu gốm

Ban hành: 2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/02/2018
157602

Tiêu chuẩn TCVN 9633:2013 Nhận dạng vi khuẩn khởi động trong sữa lên men

Ban hành: 2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/01/2018
157603

Tiêu chuẩn TCVN 9499:2013 Đo lưu lượng chất trong ống dẫn kín bằng lưu lượng kế tạo xoáy

Ban hành: 2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/02/2018
157604

Tiêu chuẩn TCVN 9551:2013 Thử uốn vải tráng phủ ở nhiệt độ thấp

Ban hành: 2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/02/2018
157605

Tiêu chuẩn TCVN 9543:2013 Độ bền tách lớp của mũ giày

Ban hành: 2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/02/2018
157606

Tiêu chuẩn TCVN 8934:2013 Chế phẩm XM5 100 bột dùng bảo quản lâm sản

Ban hành: 2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2018
157607

Tiêu chuẩn TCVN 9632:2013 Các tiêu chí vi sinh đối với thực phẩm

Ban hành: 2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/01/2018
157608

Tiêu chuẩn TCVN 9615-4:2013 Dây mềm, cáp mềm cách điện bằng cao su

Ban hành: 2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/01/2018
157609

Tiêu chuẩn TCVN 9093:2011 Chất lượng thiết bị văn phòng chứa thành phần dùng lại

Ban hành: 2011
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/05/2018
157610

Tiêu chuẩn TCVN 8886:2011 Xác định độ chua trao đổi trong đất chiết bari clorua

Ban hành: 2011
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2018
157611

Tiêu chuẩn TCVN 8778-1:2011 Đo dòng chất lỏng trong ống dẫn kín bằng cân tĩnh

Ban hành: 2011
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2018
157612

Tiêu chuẩn TCVN 8790:2011 Thi công, nghiệm thu sơn bảo vệ kết cấu thép

Ban hành: 2011
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2018
157613

Tiêu chuẩn TCVN 9038:2011 Xác định cỡ hạt cát sản xuất thủy tinh

Ban hành: 2011
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2018
157614

Tiêu chuẩn TCVN 9019:2011 Xác định thuốc BVTV imidacloprid trong rau quả

Ban hành: 2011
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2018
157615

Tiêu chuẩn TCVN 8818-2:2011 Xác định nhiệt độ bắt lửa nhựa đường lỏng

Ban hành: 2011
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2018
157616

Tiêu chuẩn TCVN 8877:2011 Xác định độ nở autoclove của xi măng

Ban hành: 2011
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/2018
157617

Tiêu chuẩn TCVN 9383:2012 Khả năng chịu lửa của cửa đi và cửa chắn ngăn lửa

Ban hành: 2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2018
157618

Tiêu chuẩn TCVN 8727:2012 Xác định hàm lượng các ion thành phần muối hòa tan của đất xây công trình thủy lợi

Ban hành: 2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2018
157619

Tiêu chuẩn TCVN 8726:2012 Xác định hàm lượng chất hữu cơ của đất xây dựng công trình thủy lợi

Ban hành: 2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2018
157620

Tiêu chuẩn TCVN 8725:2012 Xác định sức chống cắt của đất hạt mịn xây dựng công trình thủy lợi

Ban hành: 2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2018
Vui lòng đợi