Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
167.987 kết quả.
Yêu cầu bổ sung văn bản
157601

Nghị định về việc sửa đổi tổ chức bộ máy của Uỷ ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước

Ban hành: 29/07/1982
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
157602

Quyết định về việc giao cho Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp trực tiếp quản lý Trường cao đẳng mỹ thuật công nghiệp

Ban hành: 26/07/1982
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
157603

Quyết định ban hành một tiêu chuẩn Nhà nước

Ban hành: 26/07/1982
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
157604

Thông tư hướng dẫn thi hành Chỉ thị số 55-CT ngày 17/3/ 1982 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc đẩy mạnh khai thác than địa phương

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 23/07/1982
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
157605

Thông tư hướng dẫn thi hành Quyết định số 106-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng bổ sung chế độ hưu trí, mất sức lao động đối với công an nhân dân

Ban hành: 22/07/1982
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
157606

Nghị định về chế độ quản lý các chương trình tiến bộ khoa học kỹ thuật trọng điểm của Nhà nước

Ban hành: 20/07/1982
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
157607

Thông tư hướng dẫn việc quy định lại một số khoản chi cho thương binh, gia đình liệt sĩ và đền bù giá một số mặt hàng bán thêm cho thương binh, bệnh binh

Ban hành: 20/07/1982
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
157608

Chỉ thị về việc khen thưởng các công trình khoa học và kỹ thuật

Ban hành: 20/07/1982
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
157609

Chỉ thị về việc triển khai công tác xây dựng chiến lược khoa học và kỹ thuật

Ban hành: 20/07/1982
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
157610

Chỉ thị về việc phân phối và sử dụng học sinh tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề trong thời gian trước mắt

Ban hành: 20/07/1982
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
157611

Chỉ thị về sắp xếp lại các cơ sở sản xuất và xây dựng

Ban hành: 17/07/1982
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
157612

Thông tư hướng dẫn thi hành Quyết định số 252-CT ngày 13/11/1981 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc sửa đổi chế độ ăn của người bệnh điều trị ở các bệnh viện, trạm y tế cơ sở có giường bệnh và viện điều dưỡng

Ban hành: 17/07/1982
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
157613

Nghị định về việc sửa đổi Điều 49 của Nghị định số 35-CP ngày 09/02/1981 của Hội đồng Chính phủ

Ban hành: 16/07/1982
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
157614

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo quản lý thị trường trung ương

Ban hành: 16/07/1982
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
157615

Thông tư hướng dẫn thi hành QĐ số 105-HĐBT ngày 25/6/1982 của HĐBT về phụ cấp tạm thời đối với quân nhân phục viên, quân nhân chuyển ngành rồi về hưu, nghỉ hưu vì mất sức lao động hoặc thôi việc và đối với người bị thương, gia đình liệt sĩ thuộc diện

Ban hành: 16/07/1982
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
157616

Quyết định ban hành hai tiêu chuẩn Nhà nước

Ban hành: 15/07/1982
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
157617

Nghị định về việc thành lập Trung tâm phân tích hệ thống và Ban nghiên cứu quản lý kinh tế xây dựng - vận tải thuộc Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương

Ban hành: 15/07/1982
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
157618

Quyết định ban hành bản danh mục số 1 các chức vụ viên chức Nhà nước

Ban hành: 15/07/1982
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
157619

Pháp lệnh Trừng trị các tội đầu cơ, buôn lậu, làm hàng giả, kinh doanh trái phép

Ban hành: 10/07/1982
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
157620

Quyết định về một số biện pháp phát triển hàng xuất khẩu và tăng cường công tác quản lý xuất nhập khẩu

Ban hành: 10/07/1982
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
Vui lòng đợi