Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
161.629 kết quả.
Yêu cầu bổ sung văn bản
157581

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10855:2015 ISO 18414:2006 Quy trình lấy mẫu chấp nhận định tính-Hệ thống lấy mẫu có số chấp nhận bằng không trên nguyên tắc số tin cậy để kiểm soát chất lượng đầu ra

Ban hành: 2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/01/2018
157582

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7565:2005 Quy phạm thiết bị nâng trên các phương tiện thuỷ nội địa

Ban hành: 2005
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2020
157583

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6276:2003/SĐ2:2005 Qui phạm các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu

Ban hành: 2005
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2020
157584

Tiêu chuẩn TCVN 9535-2:2012 Yêu cầu với băng đa, mâm bánh đầu máy, toa xe lửa

Ban hành: 2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/2018
157585

Tiêu chuẩn TCVN 9535-3:2012 Yêu cầu chất lượng với trục xe đầu máy và toa xe lửa

Ban hành: 2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/2018
157586

Tiêu chuẩn TCVN 9204:2012 Vữa xi măng khô trộn sẵn không co

Ban hành: 2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/2018
157587

Tiêu chuẩn TCVN 9349:2012 Kéo đứt thử độ bám dính nền của lớp mặt phủ kết cấu xây dựng

Ban hành: 2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/2018
157588

Tiêu chuẩn TCVN 9535-1:2012 Yêu cầu khi cung cấp băng đa cán thô đầu máy, toa xe

Ban hành: 2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/2018
157589

Tiêu chuẩn TCVN 9386:2012 Kết cấu nền móng, tường chắn công trình chịu động đất

Ban hành: 2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2018
157590

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 578:2004 Tiêu chuẩn mận quả tươi

Ban hành: 2004
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2020
157591

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 576:2004 Tiêu chuẩn cà chua nguyên liệu cho chế biến

Ban hành: 2004
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2020
157592

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 575:2004 Tiêu chuẩn nguyên liệu vải thiều quả tươi cho chế biến

Ban hành: 2004
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2020
157593

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 574:2004 Tiêu chuẩn ngô bao tử nguyên liệu cho chế biến

Ban hành: 2004
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2020
157594

Tiêu chuẩn TCVN 9535-7:2012 Yêu cầu chất lượng bộ trục bánh xe đầu máy và toa xe lửa

Ban hành: 2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/2018
157595

Tiêu chuẩn TCVN 4253:2012 Yêu cầu thiết kế nền công trình thủy công

Ban hành: 2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2018
157596

Tiêu chuẩn TCVN 8920-5:2012 Độ chính xác chuyển động máy hàn chùm tia điện tử

Ban hành: 2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/03/2018
157597

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12631:2020 Bê tông tự lèn - Thiết kế thành phần

Ban hành: 2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2020
157598

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12669-11:2020 IEC 60204-11:2018 Yêu cầu đối với thiết bị điện dùng cho điện áp trên 1000V xoay chiều

Ban hành: 2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2020
157599

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12849-4:2020 ISO/IEC/IEEE 29119-4:2015 Kiểm thử phần mềm - Các kỹ thuật kiểm thử

Ban hành: 2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2020
157600

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12887:2020 Xác định hàm lượng các nguyên tố đất hiếm

Ban hành: 2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2020
Vui lòng đợi