Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

159.251 kết quả.
Yêu cầu bổ sung văn bản
157581

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11816-3:2017 ISO/IEC 10118-3:2010 with amendment 1:2006 Công nghệ thông tin-Các kỹ thuật an toàn-Hàm băm-Phần 3: Hàm băm chuyên dụng

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2017
157582

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11817-1:2017 ISO/IEC 9798-1:2010 Công nghệ thông tin-Các kỹ thuật an toàn-Xác thực thực thể-Phần 1: Tổng quan

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2017
157583

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11768:2017 Giống cây lâm nghiệp-Giống cây thảo quả

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2017
157584

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11793:2017 Đường sắt đô thị khổ đường 1000mm-Yêu cầu thiết kế tuyến

Lĩnh vực: Xây dựng; Giao thông Tải về
Ban hành: 2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2017
157585

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7571-16:2017 Thép hình cán nóng-Phần 16: Thép chữ H

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/12/2017
157586

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6088-2:2014 ISO 248-2:2012 Cao su thô-Xác định hàm lượng chất bay hơi-Phần 2: Phương pháp nhiệt-Trọng lượng sử dụng thiết bị phân tích tự động có bộ phận sấy khô bằng hồng ngoại

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2017
157587

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6022:2008 Chất lỏng dầu mỏ-Lấy mẫu tự động trong đường ống

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 2008
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2017
157588

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6037:1995 ISO 3473:1975 Ống polyvinyl clorua (PVC) cứng-Tác động của axit sunfuric-Yêu cầu chung và phương pháp thử

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 1995
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2017
157589

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6036:1995 ISO 3472:1975 Ống polyvinyl clorua (PVC) cứng-Yêu cầu và phương pháp xác định độ bền đối với axenton

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 1995
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2017
157590

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6088:2010 ISO 248:2005 Cao su thô-Xác định hàm lượng chất bay hơi

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 2010
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2017
157591

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6090-1:2010 ISO 289-1:2005 Cao su chưa lưu hóa-Phương pháp sử dụng nhớt kế đĩa trượt-Phần 1: Xác định độ nhớt Mooney

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 2010
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2017
157592

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6090-1:2015 ISO 289-1:2015 Cao su chưa lưu hóa-Phương pháp sử dụng nhớt kế đĩa trượt-Phần 1: Xác định độ nhớt Mooney

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2017
157593

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6014:2007 ISO 333:1996 Than-Xác định nitơ-Phương pháp Kjeldahl bán vi

Lĩnh vực: Công nghiệp; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 2007
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2017
157594

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 1693:2008 ISO 18283:2006 Than đá và cốc-Lấy mẫu thủ công

Lĩnh vực: Công nghiệp; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 2008
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2017
157595

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 1784:1976 Len-Phương pháp thử

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 1976
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/10/2017
157596

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 1781:1976 Len mịn-Ghi nhãn, bao gói, vận chuyển và bảo quản

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 1976
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/10/2017
157597

Tiêu chuẩn Nhà nước TCVN 1789:76 Bộ truyền xích-Đĩa dùng cho xích kéo tháo được-Prôfin răng và dung sai

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 1976
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/10/2017
157598

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 1794:2009 Glyxerin công nghiệp-Phương pháp thử

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 2009
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/10/2017
157599

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 1749:1986 Vải dệt thoi-Phương pháp lấy mẫu để thử

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 1986
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2017
157600

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 1753:1986 Vải dệt thoi-Phương pháp xác định mật độ sợi

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 1986
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/10/2017
Vui lòng đợi