Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
166.148 kết quả.
Yêu cầu bổ sung văn bản
157581

Tiêu chuẩn TCVN 9089:2011 Thông tin tối thiểu quy định cho máy quét ảnh

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 2011
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2018
157582

Tiêu chuẩn TCVN 8902:2011 Xác định lượng axit L-malic bằng enzym trong nước hoa quả

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 2011
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2018
157583

Tiêu chuẩn TCVN 8945:2011 Đo silic dioxit tinh thể hô hấp trong không khí

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 2011
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2018
157584

Tiêu chuẩn TCVN 8620-1:2010 Xác định hàm lượng ẩm trong than non, than nâu theo phương pháp gián tiếp

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 2010
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2018
157585

Tiêu chuẩn TCVN 8885:2011 Xác định nguyên tố vết trong dịch chiết đất

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 2011
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2018
157586

Tiêu chuẩn TCVN 8963:2011 Thực hành phá mẫu chất thải bằng axit nitric

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 2011
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2018
157587

Tiêu chuẩn TCVN 9105:2011 Xác định urani, tỷ lệ oxy/urani trong urani bột và viên

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 2011
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2018
157588

Tiêu chuẩn này TCVN 8785-6:2011 Xác định độ thay đổi độ bóng của màng sơn

Lĩnh vực: Công nghiệp; Xây dựng Tải về
Ban hành: 2011
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2018
157589

Tiêu chuẩn TCVN 8659:2011 Yêu cầu kỹ thuật với hạt giống đậu xanh

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 2011
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2018
157590

Tiêu chuẩn TCVN 9084-1:2011 Thử nghiệm, đánh giá độ bền uốn của dầm chữ I

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 2011
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/05/2018
157591

Tiêu chuẩn TCVN 9085:2011 Quy định kỹ thuật mã số mã vạch GS1 cho phiếu phân phối giới hạn địa lý

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 2011
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/05/2018
157592

Tiêu chuẩn TCVN 8681:2011 Nhuyễn thể hai mảnh vỏ đông lạnh

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 2011
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/05/2018
157593

Tiêu chuẩn TCVN 8387:2010 Yêu cầu với thuốc BVTV chứa isoxaflutole

Lĩnh vực: Công nghiệp; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 2010
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2018
157594

Tiêu chuẩn TCVN 8868:2011 Thoát nước của đất dính trên thiết bị nén ba trục

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 2011
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2018
157595

Tiêu chuẩn TCVN 8855-2:2011 Chọn cáp cho cần trục tự hành hệ số an toàn

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 2011
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2018
157596

Tiêu chuẩn TCVN 8827:2011 Phụ gia silicafume và tro trấu nghiền mịn cho bê tông và vữa

Lĩnh vực: Công nghiệp; Xây dựng Tải về
Ban hành: 2011
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2018
157597

Tiêu chuẩn TCVN 8854-1:2011 Nguyên tắc chung về sơ đồ bố trí điều khiển cần trục

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 2011
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2018
157598

Tiêu chuẩn TCVN 8697:2011 Yêu cầu với cáp sợi đồng viễn thông vào nhà thuê bao

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 2011
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/05/2018
157599

Tiêu chuẩn TCVN 8696:2011 Yêu cầu với cáp viễn thông sợi quang vào nhà thuê bao

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 2011
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/05/2018
157600

Tiêu chuẩn TCVN 7506-1:2011 Lựa chọn mức yêu cầu phù hợp với hàn nóng chảy kim loại

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 2011
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/05/2018
Vui lòng đợi