Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

159.112 kết quả.
Yêu cầu bổ sung văn bản
157581

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5874:1995 ISO 2437:1972 Kiến nghị thực hành về kiểm tra bằng cách chụp bằng tia X các mối hàn giáp mép nóng chảy cho nhôm và các hợp kim nhôm, magie và các hợp kim magie có chiều dầy từ 5 đến 50mm

Ban hành: 1995
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2017
157582

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5870:1995 ISO 9935:1992 Thử không phá hủy-Thiết bị dò huyết tật thẩm thấu-Yêu cầu kỹ thuật chung

Ban hành: 1995
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2017
157583

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5751:2009 Kìm điện

Ban hành: 2009
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2017
157584

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5747:2008 ISO 2639:2002 Thép-Xác định và kiểm tra chiều sâu lớp thấm cacbon và biến cứng

Ban hành: 2008
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2017
157585

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5736:1993 Động cơ đốt trong-Pittông nhôm-Yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 1993
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2017
157586

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5790:1994 Vật liệu dệt-Sợi bông-Phương pháp xác định cấp ngoại quan

Ban hành: 1994
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2017
157587

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5705:1993 Quy tắc ghi kích thước

Ban hành: 1993
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2017
157588

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5693:1992 Gỗ dán-Đo kích thước tấm

Ban hành: 1992
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2017
157589

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5782:2009 Hệ thống cỡ số tiêu chuẩn quần áo

Ban hành: 2009
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2017
157590

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5766:1993 Dao y tế-Yêu cầu kỹ thuật chung và phương pháp thử

Ban hành: 1993
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2017
157591

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4243:1986 Đầu trục trụ và côn

Ban hành: 1986
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2017
157592

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4242:1986 Vòng chặn phẳng đàn hồi lệch tâm dùng cho lỗ và rãnh lắp vòng chặn-Kích thước

Ban hành: 1986
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2017
157593

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4241:1986 Vòng chặn phẳng đàn hồi lệch tâm dùng cho trục và rãnh lắp vòng chặn-Kích thước

Ban hành: 1986
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2017
157594

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4226:1986 Đệm hãm có cựa-Kết cấu và kích thước

Ban hành: 1986
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2017
157595

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4225:1986 Đệm hãm nhỏ có ngạnh-Kết cấu và kích thước

Ban hành: 1986
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2017
157596

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4240:1986 Vòng chặn phẳng đàn hồi đồng tâm dùng cho lỗ và rãnh lắp vòng chặn-Kích thước

Ban hành: 1986
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2017
157597

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4233:1986 Máy cắt kim loại-Đầu trục chính máy khoan và máy doa-Kích thước cơ bản

Ban hành: 1986
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2017
157598

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4249:86 Khí thiên nhiên-Phương pháp xác định hàm lượng hơi nước

Ban hành: 1986
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2017
157599

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4248:86 Sản phẩm dầu mỏ-Phương pháp xác định độ hòa tan của bitum trong benzen

Ban hành: 1986
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2017
157600

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4220:86 Đinh tán mũ chỏm cầu

Ban hành: 1986
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2017
Vui lòng đợi