Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
168.596 kết quả.
Yêu cầu bổ sung văn bản
157561

Quyết định về thời gian bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, xã, thị trấn và phường

Ban hành: 07/02/1984
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
157562

Nghị định về tổ chức bộ máy, biên chế trường mẫu giáo

Ban hành: 30/01/1984
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
157563

Thông tư hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các quỹ trong các cơ quan nghiên cứu khoa học và triển khai kỹ thuật

Ban hành: 28/01/1984
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
157564

Quyết định về việc tăng cường trật tự an toàn giao thông

Ban hành: 27/01/1984
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
157565

Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 46-HĐBT ngày 10/5/1983 của Hội đồng Bộ trưởng quy định việc xử lý bằng biện pháp hành chính các hành vi đầu cơ, buôn lậu, làm hàng giả, kinh doanh trái phép

Ban hành: 25/01/1984
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
157566

Quyết định về việc xếp lương giáo viên ngành giáo dục

Ban hành: 24/01/1984
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
157567

Thông tư về quan hệ giữa hai ngành kiểm sát và công an trong công tác điều tra và kiểm sát điều tra

Ban hành: 23/01/1984
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
157568

Quyết định về việc phân vạch địa giới huyện Ea Sup thuộc tỉnh Đak Lak

Ban hành: 23/01/1984
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
157569

Quyết định về việc thống nhất quản lý thuốc trừ sâu bệnh trong sản xuất nông nghiệp

Ban hành: 21/01/1984
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
157570

Thông tư hướng dẫn thi hành Quyết định số 7-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về chế độ thai sản đối với nữ công nhân viên chức Nhà nước

Ban hành: 21/01/1984
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
157571

Quyết định ban hành hai tiêu chuẩn Nhà nước

Ban hành: 21/01/1984
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
157572

Quyết định ban hành một quy phạm Nhà nước

Ban hành: 20/01/1984
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
157573

Thông tư hướng dẫn một số điểm về quản lý và sử dụng tiền nuôi rừng

Ban hành: 18/01/1984
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
157574

Quyết định về việc phân vạch địa giới một số xã, thị trấn, phường của tỉnh Đồng Nai

Ban hành: 17/01/1984
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
157575

Quyết định về việc phân vạch địa giới một số xã thuộc tỉnh Đak Lak

Ban hành: 17/01/1984
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
157576

Quyết định về việc liệt hạng 5 di tích lịch sử văn hoá thuộc tỉnh Vĩnh Phú

Ban hành: 15/01/1984
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
157577

Quyết định về việc phân vạch địa giới một số xã, phường thuộc thành phố Việt Trì, tỉnh Vĩnh Phú

Ban hành: 13/01/1984
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
157578

Quyết định về việc thành lập thị trấn Na Dương thuộc huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

Ban hành: 12/01/1984
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
157579

Quyết định về việc mở rộng địa giới thành phố Nam Định thuộc tỉnh Hà Nam Ninh

Ban hành: 12/01/1984
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
157580

Quyết định về việc phân vạch địa giới phường, thị trấn và một số xã thuộc tỉnh An Giang

Ban hành: 12/01/1984
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
Vui lòng đợi