Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
161.754 kết quả.
Yêu cầu bổ sung văn bản
157561

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 714:2006 Đánh giá hoạt tính đối kháng vi khuẩn gây bệnh héo xanh cây trồng

Ban hành: 2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2020
157562

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 153:2006 Đất xây dựng công trình thủy lợi - Xác định độ thấm nước của đất

Ban hành: 2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2020
157563

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 682:2006 Giống cải bắp - Khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định

Ban hành: 2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2020
157564

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 683:2006 Giống dưa chuột - Khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định

Ban hành: 2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2020
157565

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7572-9:2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa - Xác định tạp chất hữu cơ

Ban hành: 2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2020
157566

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9207:2012 Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế

Ban hành: 2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2020
157567

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7572-7:2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa - Xác định độ ẩm

Ban hành: 2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2020
157568

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7691:2007 ISO 4703:2001 Điều kiện kiểm máy mài phẳng có băng trượt

Ban hành: 2007
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2020
157569

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7623:2007 ISO 6346:1995 Công te nơ vận chuyển - Mã hóa, nhận dạng và ghi nhãn

Ban hành: 2007
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2020
157570

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6530-1:1999 Vật liệu chịu lửa - Phương pháp thử

Ban hành: 1999
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2020
157571

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7656:2007 Đo rung động toàn thân người lái máy máy kéo bánh hơi nông nghiệp

Ban hành: 2007
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2020
157572

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5483:2007 Sản phẩm rau, quả - Xác định độ axit chuẩn độ được

Ban hành: 2007
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2020
157573

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4843:2007 Quả khô và quả sấy khô - Định nghĩa và tên gọi

Ban hành: 2007
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2020
157574

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4585:2007 Thức ăn chăn nuôi - Khô dầu lạc

Ban hành: 2007
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2020
157575

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7802-3:2007 Hệ thống chống rơi ngã cá nhân - Dây cứu sinh tự co

Ban hành: 2007
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2020
157576

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7762:2007 Chai chứa khí - Chai thép hàn nạp lại dùng cho khí dầu mỏ hoá lỏng

Ban hành: 2007
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2020
157577

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7695-2:2007 Bánh răng - Quy trình kiểm FZG xác định khả năng chịu tải tróc rỗ tương đối

Ban hành: 2007
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2020
157578

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7688:2007 ISO 2407:1997 Điều kiện kiểm máy mài tròn trong có trục chính nằm ngang - Kiểm độ chính xác

Ban hành: 2007
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2020
157579

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7789-3:2007 ISO/IEC 11179-3:2003 Sổ đăng ký siêu dữ liệu (MDR)

Ban hành: 2007
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2020
157580

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7789-6:2007 ISO/IEC 11179-6:2004 Công nghệ thông tin - Sổ đăng ký siêu dữ liệu (MDR)

Ban hành: 2007
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2020
Vui lòng đợi