Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
167.987 kết quả.
Yêu cầu bổ sung văn bản
157541

Thông tư hướng dẫn công tác hạch toán và thống kê theo Quyết định số 146-HĐBT ngày 25/8/1982 của Hội đồng Bộ trưởng

Ban hành: 16/10/1982
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
157542

Thông tư hướng dẫn thực hiện ngày Nhà giáo Việt Nam

Ban hành: 14/10/1982
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
157543

Quyết định về việc phân vạch địa giới một số phường và thị trấn thuộc thành phố Hà Nội

Ban hành: 13/10/1982
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
157544

Hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý về dân sự và hình sự giữa nước Cộng hoà xã hội chủ Nghĩa Việt Nam và nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Tiệp Khắc

Ban hành: 12/10/1982
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2009
157545

Quyết định về tiền tệ, tín dụng thanh toán trong thời gian trước mắt

Ban hành: 09/10/1982
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
157546

Quyết định ban hành bản Quy định về thủ tục xin và cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá

Ban hành: 02/10/1982
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
157547

Thông tư hướng dẫn thi hành Quyết định số 974-BNgT/VP ngày 2/10/1982 của Bộ Ngoại thương về thủ tục xin và cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá

Ban hành: 02/10/1982
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
157548

Thông tư hướng dẫn thi hành Quyết định số 146-HĐBT ngày 25/8/1982 của Hội đồng Bộ trưởng

Ban hành: 29/09/1982
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
157549

Quyết định về ngày Nhà giáo Việt Nam

Ban hành: 28/09/1982
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
157550

Quyết định ban hành một tiêu chuẩn Nhà nước

Ban hành: 27/09/1982
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
157551

Quyết định ban hành hai tiêu chuẩn Nhà nước

Ban hành: 27/09/1982
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
157552

Quyết định ban hành một tiêu chuẩn Nhà nước

Ban hành: 27/09/1982
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
157553

Quyết định ban hành một tiêu chuẩn Nhà nước

Ban hành: 27/09/1982
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
157554

Quyết định ban hành hai tiêu chuẩn Nhà nước

Ban hành: 27/09/1982
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
157555

Thông tư hướng dẫn tính trợ cấp theo Quyết định số 134-HĐBT và Quyết định số 135-HĐBT ngày 17/8/1982 của Hội đồng Bộ trưởng

Ban hành: 25/09/1982
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
157556

Chỉ thị bổ sung một số điểm về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công nhân viên chức ở Campuchia

Ban hành: 24/09/1982
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
157557

Quyết định về việc chấn chỉnh một bước tổ chức quản lý và tổ chức sản xuất của ngành giao thông vận tải

Ban hành: 24/09/1982
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
157558

Thông tư hướng dẫn việc ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm giữa xí nghiệp thương nghiệp với xí nghiệp sản xuất theo Quyết định số 146-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng

Ban hành: 23/09/1982
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
157559

Quyết định 163-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội nhân dân Việt Nam thuộc dân tộc ít người

Ban hành: 23/09/1982
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2003
157560

Nghị định ban hành biểu lãi suất tiền gửi và cho vay của Ngân hàng Nhà nước và hợp tác xã tín dụng

Ban hành: 23/09/1982
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
Vui lòng đợi