Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

156.298 kết quả.
Yêu cầu bổ sung văn bản
153321

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 573:2003 Tiêu chuẩn dứa lạnh đông IQF

Ban hành: 2003
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2020
153322

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 404:2003 Kiểm tra tính đúng giống và độ thuần giống trên ô thí nghiệm

Ban hành: 2003
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2020
153323

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7558-2:2005 Tổng nồng độ các hợp chất hữu cơ trong khí thải rắn y tế

Ban hành: 2005
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2020
153324

Tiêu chuẩn ngành TCN 03:2004 Xác định mức độ nhiễm côn trùng của thóc bảo quản đổ rời

Ban hành: 2004
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2020
153325

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 316:2003 Ghế, cơ cấu lắp đặt ghế và đệm tựa đầu trên ô tô con

Ban hành: 2003
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2020
153326

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6853:2001 ISO 2919:1999 An toàn bức xạ - Nguồn phóng xạ kín

Ban hành: 2001
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2020
153327

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7462:2010 ISO/PAS 11154:2006 Phương tiện giao thông đường bộ - Giá chở hàng trên nóc xe

Ban hành: 2010
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2020
153328

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7175:2011 ISO 10703:2007 Chất lượng nước - Nồng độ hoạt độ của các nuclit phóng xạ

Ban hành: 2011
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2020
153329

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9316-2:2013 ISO 11363-2:2010 Chai chứa khí - Ren côn 17E và 25E để nối van

Ban hành: 2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2020
153330

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7278-3:2003 Yêu cầu kỹ thuật đối với chất tạo bọt chữa cháy độ nở thấp

Ban hành: 2003
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2020
153331

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7195:2002 Ngói tráng men

Ban hành: 2002
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2020
153332

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7194:2002 Vật liệu cách nhiệt - Phân loại

Ban hành: 2002
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2020
153333

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7387-1:2004 ISO 14122-1:2003 An toàn máy - Phương tiện thông dụng để tiếp cận máy

Ban hành: 2004
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2020
153334

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7445-2:2004 Xi măng giếng khoan chủng loại G - Phương pháp thử

Ban hành: 2004
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2020
153335

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7441:2004 Hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) tại nơi tiêu thụ

Ban hành: 2004
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2020
153336

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7439:2004 Ecgônômi - Đánh giá căng thẳng nhiệt bằng phép đo các thông số sinh lý

Ban hành: 2004
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2020
153337

Tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam TCXDVN 366:2004 Khảo sát địa chất công trình cho xây dựng trong vùng Karst

Ban hành: 2004
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2020
153338

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7221:2002 Các trạm xử lý nước thải công nghiệp tập trung

Ban hành: 2002
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2020
153339

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 282:2002 Phương pháp thử sơn tín hiệu giao thông

Ban hành: 2002
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2020
153340

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5637:1991 Quản lí chất lượng xây lắp công trình xây dựng

Ban hành: 1991
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2020
Vui lòng đợi