Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

140.685 kết quả.
Yêu cầu bổ sung văn bản
139621

Thông tư 95/2016/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 27/2016/NĐ-CP ngày 06/04/2016 của Chính phủ quy định một số chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ

Ban hành: 28/06/2016

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2016

139622

Công văn 2738/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

Ban hành: 20/06/2016

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2020

139623

Công văn 15648/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 39/2015/QĐ-TTg ngày 11/09/2015 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 29/10/2015

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2015

139624

Thông tư 56/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 150/2012/TT-BTC ngày 12/09/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kiểm toán viên đăng ký hành nghề kiểm toán

Ban hành: 23/04/2015

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2015

139625

Nghị định 06/2014/NĐ-CP của Chính phủ về biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội

Ban hành: 21/01/2014

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2014

139626

Công văn 4989/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc nộp thuế bảo vệ môi trường

Ban hành: 19/09/2012

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2020

139627

Công văn 7335/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc cho Dự án thủy điện Xekaman 1 vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước

Ban hành: 18/09/2012

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2020

139628

Công văn 4371/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thủ tục ưu đãi thuế xuất khẩu

Ban hành: 20/08/2012

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2020

139629

Công văn 4234/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc bổ sung phí THC vào trị giá tính thuế

Ban hành: 14/08/2012

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2020

139630

Công văn 4216/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về kế toán tiền phạt chậm nộp

Ban hành: 13/08/2012

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2020

139631

Công văn 4214/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về đồng tiền thanh toán

Ban hành: 13/08/2012

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2020

139632

Công văn 4102/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc áp mã HS cho mặt hàng cao su xuất khẩu

Ban hành: 07/08/2012

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2020

139633

Công văn 2495/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng

Ban hành: 16/07/2012

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2020

139634

Công văn 2429/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng

Ban hành: 09/07/2012

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2020

139635

Quyết định 699/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao bổ sung kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012 - 2015 và năm 2012

Ban hành: 09/06/2012

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2012

139636

Công văn 2396/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại mặt hàng Van màng điều khiển bằng khí nén

Ban hành: 17/05/2012

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2012

139637

Thông tư 01/2012/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

Ban hành: 18/01/2012

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2012

139638

Quyết định 30/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội

Ban hành: 01/06/2011

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2011

139639

Quyết định 46/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tài chính phục vụ di dời các cảng trên sông Sài Gòn và Nhà máy đóng tàu Ba Son

Ban hành: 24/06/2010

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2010

139640

Công văn 8031/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc thủ tục hoàn thuế nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu

Ban hành: 21/06/2010

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2010

Vui lòng đợi