Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

135.157 kết quả.
135081

Quyết định 832/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế và thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng

Ban hành: 29/08/2016

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2016

135082

Quyết định 594/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc quy định số lượng xe chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, đơn vị của tỉnh Ninh Bình

Ban hành: 06/05/2016

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2020

135083

Thông tư 08/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước

Ban hành: 18/01/2016

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2016

135084

Công văn 17278/BTC-TCT của Bộ Tài chính về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với thiết bị, dụng cụ dùng cho y tế, vật tư hóa chất xét nghiệm

Ban hành: 20/11/2015

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2015

135085

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH năm 2014 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Thi hành án dân sự

Ban hành: 11/12/2014

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2017

135086

Quyết định 10508/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp giấy Việt Nam đến năm 2020, có xét đến năm 2025

Ban hành: 18/11/2014

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2014

135087

Quyết định 21/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 28/06/2013

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2013

135088

Quyết định 3796/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, ban hành mới và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở xây dựng Hà Nội

Ban hành: 20/06/2013

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2013

135089

Quyết định 4465/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn chuẩn đoán, điều trị bệnh do virus Corona mới

Ban hành: 14/11/2012

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2012

135090

Quyết định 04/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu

Ban hành: 26/04/2012

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2020

135091

Quyết định 1731/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành sản xuất thiết bị xây dựng giai đoạn 2009 - 2020, có xét đến năm 2025

Ban hành: 09/04/2012

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2012

135092

Quyết định 808/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên trình độ cao trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, giai đoạn 2011 - 2020"

Ban hành: 30/05/2011

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2011

135093

Quyết định 6868/QĐ-BCT của Bộ Công Thương phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối mặt hàng phân bón giai đoạn 2011 - 2020, có xét đến năm 2025

Ban hành: 27/12/2010

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2010

135094

Quyết định 6209/QĐ-BCT của Bộ Công Thương phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Da - Giầy Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025

Ban hành: 25/11/2010

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2010

135095

Quyết định 3388/QĐ-BCT của Bộ Công Thương phê duyệt Quy hoạch phát triển Ngành Dầu thực vật Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025

Ban hành: 28/06/2010

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2010

135096

Quyết định 40/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm thành lập tại Quyết định số 112/2003/QĐ-TTG ngày 09 tháng 06 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 12/01/2009

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2009

135097

Quyết định 40/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ

Ban hành: 29/08/2008

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2020

135098

Quyết định 100/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về giá thiết bị dạy và học lớp 2, lớp 7

Ban hành: 23/07/2003

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2004

135099

Quyết định 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc Đảng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp "thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú"

Ban hành: 15/06/2000

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2020

135100

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7756-5:2007 Ván gỗ nhân tạo - Phương pháp thử - Phần 5: Xác định độ trương nở chiều dày sau khi ngâm trong nước

Ban hành:

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2020

Vui lòng đợi