Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

159.636 kết quả.
Yêu cầu bổ sung văn bản
41

Công văn 12919/BGTVT-MT 2021 triển khai Quyết định 1975/QĐ-TTg

Ban hành: 06/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2021
42

Công văn 3481/SGDĐT-GDTrH TP.HCM 2021 hướng dẫn kiểm tra đánh giá cuối kì Học kì I

Ban hành: 06/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/12/2021
43

Quyết định 1930/QĐ-BTTTT 2021 Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Ban hành: 06/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2021
44

Công văn 4358/UBND-KGVX Hà Nội 2021 triển khai biện pháp phòng, chống COVID-19 theo phương châm "4 tại chỗ"

Ban hành: 05/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2021
45

Báo cáo 1973/BC-BYT 2021 tình hình dịch và kết quả phòng, chống covid-19 ngày 05/12

Ban hành: 05/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2021
46

Công văn 4168/SGDĐT-CTTT Hà Nội 2021 điều chỉnh việc tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh các trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên

Ban hành: 05/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/12/2021
47

Báo cáo 1966/BC-BYT 2021 tình hình dịch và công tác phòng, chống dịch Covid-19 ngày 04/12/2021

Ban hành: 04/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2021
48

Nghị định 104/2021/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế TTĐB đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước

Ban hành: 04/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2021
49

Công văn 8869/VPCP-KSTT 2021 triển khai thực hiện kết quả Quyết định 19/2014/QĐ-TTg

Ban hành: 04/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2021
50

Công điện 1677/CĐ-TTg 2021 về việc chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ban hành: 04/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2021
51

Công văn 10315/BYT-DP 2021 đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

Ban hành: 04/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2021
52

Nghị định 105/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Phòng, chống ma túy

Ban hành: 04/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2021
53

Thông báo 324/TB-VPCP 2021 về các vấn đề Đại biểu Quốc hội chất vấn tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

Ban hành: 03/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2021
54

Báo cáo 1955/BC-BYT 2021 tình hình dịch và công tác phòng, chống dịch Covid-19 ngày 03/12/2021

Ban hành: 03/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2021
55

Thông báo 824/TB-UBND Hà Nội 2021 đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch COVID-19 cập nhật 09h00 ngày 03/12/2021

Ban hành: 03/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2021
56

Công văn 4156/SGDĐT-CTTT Hà Nội 2021 tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh các trường THPT, trung tâm GDNN-GDTX

Ban hành: 03/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2021
57

Công văn 12870/BGTVT-QLDN 2021 công bố thông tin theo Nghị định 47/2021/NĐ-CP

Ban hành: 03/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2021
58

Quyết định 1234/QĐ-BNV 2021 Kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2021-2025

Ban hành: 03/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2021
59

Quyết định 2044/QĐ-TTg 2021 về xuất cấp gạo cho các tỉnh Hòa Bình, Hà Tĩnh, Sóc Trăng hỗ trợ người dân phòng chống dịch Covid-19

Ban hành: 03/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2021
60

Quyết định 1371/QĐ-LĐTBXH 2021 Bộ chuẩn trao đổi dữ liệu điện tử lĩnh vực Lao động, NCC và Xã hội

Ban hành: 03/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2021
Vui lòng đợi