Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
166.508 kết quả.
Yêu cầu bổ sung văn bản
21

Công văn 457/TTg-CN 2022 phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án thành phần Quy Nhơn - Chí Thạnh

Lĩnh vực: Xây dựng; Giao thông Tải về
Ban hành: 25/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2022
22

Kế hoạch 1815/KH-BVHTTDL 2022 hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 25/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2022
23

Công văn 2717/BYT-KHTC 2022 Dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển KTXH

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 25/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2022
24

Công văn 460/TTg-CN 2022 phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang

Lĩnh vực: Xây dựng; Giao thông Tải về
Ban hành: 25/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2022
25

Công văn 461/TTg-CN 2022 phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án thành phần đoạn Hậu Giang - Cà Mau

Lĩnh vực: Xây dựng; Giao thông Tải về
Ban hành: 25/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2022
26

Quyết định 994/QĐ-UBND Vĩnh Long 2022 Danh mục và quy trình nội bộ TTHC lĩnh vực Bưu chính

Lĩnh vực: Hành chính; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 24/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2022
27

Công văn 2668/BYT-DP 2022 tăng cường giám sát, phòng chống bệnh đậu mùa khỉ

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 24/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2022
28

Quyết định 1625/QĐ-UBND Bình Định 2022 Danh mục thủ tục hành chính của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Lĩnh vực: Đầu tư; Hành chính Tải về
Ban hành: 24/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2022
29

Quyết định 17/2022/QĐ-UBND Vĩnh Long quy định định mức kinh tế - kỹ thuật lĩnh vực khuyến nông, dịch vụ nông nghiệp

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 24/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2022
30

Quyết định 16/2022/QĐ-UBND Vĩnh Long quy định cơ cấu tổ chức của Sở VHTTDL

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 24/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2022
31

Quyết định 18/2022/QĐ-UBND Tiền Giang bãi bỏ Quyết định 21/2016/QĐ-UBND

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 24/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2022
32

Công văn 2154/BGDĐT-KHTC 2022 xây dựng Kế hoạch phát triển giáo dục và dự toán NSNN năm 2023

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 24/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2022
33

Quyết định 13/2022/QĐ-UBND Cao Bằng sửa đổi Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công kèm theo Quyết định 32/2018/QĐ-UBND

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 24/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2022
34

Quyết định 1070/QĐ-UBND Bến Tre 2022 Phê duyệt 07 quy trình nội bộ được sửa đổi, bổ sung trong giải quyết TTHC lĩnh vực thủy sản

Lĩnh vực: Hành chính; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 24/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2022
35

Công văn 2153/BGDĐT-KHTC 2022 thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo năm học 2022-2023

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 24/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2022
36

Quyết định 804/QĐ-UBND Bạc Liêu 2022 Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực: Việc làm

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Hành chính Tải về
Ban hành: 24/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2022
37

Quyết định 1341/QĐ-BYT 2022 lựa chọn và sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân trong phòng, chống COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; COVID-19 Tải về
Ban hành: 24/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2022
38

Quyết định 640/QĐ-TTg 2022 thành lập Tổ công tác phân bổ nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển KTXH lĩnh vực y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 24/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2022
39

Quyết định 953/QĐ-BKHĐT 2022 phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến thực hiện tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Lĩnh vực: Hành chính; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 24/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2022
40

Quyết định 639/QĐ-TTg 2022 kiện toàn Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ Quốc gia

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 24/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2022
Vui lòng đợi