Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

157.584 kết quả.
Yêu cầu bổ sung văn bản
21

Công điện 7668/CĐ-VPCP 2021 tăng cường quản lý mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế phòng, chống COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; COVID-19 Tải về
Ban hành: 20/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2021
22

Quyết định 32/2021/QĐ-TTg về hạn mức trả tiền bảo hiểm

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 20/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2021
23

Quyết định 4239/QĐ-UBND Quảng Nam 2021 Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại năm 2022

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 20/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2021
24

Thông báo 437/TB-BGTVT 2021 kết luận vể kiểm điểm tiến độ Dự án xây dựng mở rộng CHK Điện Biên

Lĩnh vực: Đầu tư; Xây dựng; Giao thông Tải về
Ban hành: 20/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2021
25

Công văn 11018/BGTVT-KHĐT 2021 tham gia điều chỉnh đầu tư xây dựng đường dẫn cầu Bến Mới

Lĩnh vực: Đầu tư; Xây dựng; Giao thông Tải về
Ban hành: 20/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2021
26

Quyết định 2680/QÐ-BVHTTDL 2021 Kế hoạch Tổng kết thực hiện Luật Di sản văn hóa

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 20/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2021
27

Quyết định 41/2021/QĐ-UBND Hà Giang phân cấp quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 20/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2021
28

Quyết định 1839/QĐ-BGTVT 2021 Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải đường sắt thích ứng an toàn COVID-19

Lĩnh vực: Giao thông; COVID-19 Tải về
Ban hành: 20/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2021
29

Công văn 7616/VPCP-NN 2021 báo cáo khó khăn, tồn tại về sử dụng đất đai của tỉnh Cà Mau

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 20/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2021
30

Công văn 7651/VPCP-CN 2021 sử dụng trụ sở làm việc để thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện dự án BT Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
Ban hành: 20/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2021
31

Công văn 7632/VPCP-NN 2021 nhập khẩu cá thể đười ươi (Pongo abelii) vì mục đích phi thương mại

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 20/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2021
32

Công văn 7626/VPCP-NN 2021 tiến độ trình dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

Lĩnh vực: Hành chính; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 20/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2021
33

Quyết định 1823/QĐ-BGTVT 2021 E-Hồ sơ mời thầu thuộc Dự án kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên

Lĩnh vực: Xây dựng; Giao thông; Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
Ban hành: 20/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2021
34

Thông tư 09/2021/TT-BTTTT Thiết bị Ra đa hoạt động trong băng tần từ 76 GHz đến 77 GHz dùng cho phương tiện vận tải trên mặt đất

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 20/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2021
35

Công văn 545/CV-BCĐ Gia Lai 2021 Hướng dẫn tạm thời biện pháp cách ly, giám sát y tế trong phòng, chống COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; COVID-19 Tải về
Ban hành: 20/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2021
36

Quyết định 1840/QĐ-BGTVT 2021 Quy định tạm thời về triển khai đường bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng với COVID-19

Lĩnh vực: Giao thông; COVID-19 Tải về
Ban hành: 20/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2021
37

Công văn 7631/VPCP-NN 2021 xây dựng, hoàn thiện Đề án kiểm kê rừng

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 20/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2021
38

Công văn 7619/VPCP-CN 2021 đầu tư hoàn thiện nút giao Tân Phúc - Bãi Sậy, tỉnh Hưng Yên

Lĩnh vực: Đầu tư; Xây dựng; Giao thông Tải về
Ban hành: 20/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2021
39

Công văn 7627/VPCP-NN 2021 quỹ đất thanh toán Hợp đồng BT dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 20/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2021
40

Công văn 7653/VPCP-CN 2021 báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 11/NQ-CP năm 2018

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 20/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2021
Vui lòng đợi