Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
166.014 kết quả.
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 796/QĐ-UBND Bắc Giang 2022 Danh mục TTHC mới ban hành, sửa đổi lĩnh vực bưu chính

Lĩnh vực: Hành chính; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 17/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2022
02

Công văn 3042/VPCP-KGVX 2022 triển khai Tháng hành động phòng, chống ma tuý

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 17/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2022
03

Quyết định 626/QĐ-BGTVT 2022 điều chỉnh đoạn tuyến QL 8 cũ tỉnh Hà Tĩnh thành đường địa phương

Lĩnh vực: Xây dựng; Giao thông Tải về
Ban hành: 16/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2022
04

Chỉ thị 07/CT-UBND Quảng Nam 2022 tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 16/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2022
05

Quyết định 1014/QĐ-UBND Bến Tre 2022 Danh mục 03 TTHC được thay thế lĩnh vực Giáo dục trung học

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Hành chính Tải về
Ban hành: 16/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2022
06

Quyết định 1203/QĐ-BYT 2022 Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh sán lá gan lớn

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 16/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2022
07

Quyết định 1202/QĐ-BYT 2022 Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh sán dây

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 16/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2022
08

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTNMT 2022 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Vi phạm hành chính Tải về
Ban hành: 16/05/2022
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2022
09

Quyết định 911/QĐ-UBND Bình Phước 2022 thủ tục hành chính của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lĩnh vực: Hành chính; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 16/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2022
10

Công văn 498/DP-DT 2022 phòng, chống COVID-19 đối với người nhập cảnh Việt Nam

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Xuất nhập cảnh; COVID-19 Tải về
Ban hành: 16/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2022
11

Quyết định 835/QĐ-UBND Lạng Sơn 2022 Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp, Phòng chống thiên tai

Lĩnh vực: Hành chính; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 14/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2022
12

Quyết định 584/QĐ-TTg 2022 Điều lệ Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 13/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2022
13

Công văn 1489/SGDĐT-GDTrH TP.HCM 2022 rà soát, báo cáo thiết bị dạy học môn Giáo dục quốc phòng an ninh

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 13/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2022
14

Công văn 1497/SGDĐT-GDTrH TP.HCM 2022 tổ chức Kỳ thi nghề phổ thông

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 13/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2022
15

Quyết định 795/QĐ-UBND Bắc Kạn 2022 Danh mục TTHC mới ban hành trong lĩnh vực việc làm

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Hành chính Tải về
Ban hành: 13/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2022
16

Công văn 2553/BTNMT-TNN 2022 tăng cường công tác bảo vệ tài nguyên nước dưới đất

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 13/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2022
17

Kế hoạch 143/KH-UBND Hà Nội 2022 tổ chức Festival sản phẩm nông nghiệp và làng nghề

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 13/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2022
18

Công văn 3137/BKHĐT-TH 2022 tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 13/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2022
19

Kế hoạch 655/KH-BYT 2022 Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 25/10/2017

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 13/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2022
20

Công văn 1577/TCT-CNTT 2022 về kế hoạch tạm dừng hệ thống hóa đơn điện tử

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 13/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2022
Vui lòng đợi