Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

159.325 kết quả.
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 2361/QĐ-BTNMT 2021 đính chính Thông tư 16/2021/TT-BTNMT quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của BTNMT

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 01/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2021
02

Thông báo 1878/TB-UBDT 2021 kết luận tại Hội ý Lãnh đạo Ủy ban tuần 49

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 01/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2021
03

Quyết định 2014/QĐ-TTg 2021 Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2045

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Chính sách Tải về
Ban hành: 01/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2021
04

Nghị quyết 149/NQ-CP 2021 ký Nghị định thư thực hiện gói cam kết dịch vụ tài chính ASEAN và các Phụ lục trong khuôn khổ Hiệp định khung về dịch vụ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Ngoại giao Tải về
Ban hành: 01/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2021
05

Thông báo 321/TB-VPCP 2021 kết luận về nhập khẩu và sản xuất vắc xin, thuốc điều trị Covid-19

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Y tế-Sức khỏe; COVID-19 Tải về
Ban hành: 01/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2021
06

Công văn 14254/QLD-KD 2021 tìm kiếm nguồn cung thuốc Prostaglandin E1

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 30/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2021
07

Thông tư 13/2021/TT-BVHTTDL sửa đổi Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL quy định Luật Du lịch

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 30/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2021
08

Công văn 12711/BGTVT-TTr 2021 đôn đốc báo cáo thực hiện Chỉ thị 21/CT-TTg

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
Ban hành: 30/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2021
09

Quyết định 724/QĐ-CĐSVN 2021 quyết toán dự án Công trình nâng cấp, sửa chữa đường ngang Km1032+480

Lĩnh vực: Xây dựng; Giao thông Tải về
Ban hành: 30/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2021
10

Công văn 12713/BGTVT-KCHT 2021 cung cấp hồ sơ phần diện tích đất mở rộng ga Lào Cai

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Giao thông Tải về
Ban hành: 30/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2021
11

Công văn 14254/QLD-KD 2021 tìm kiếm nguồn cung thuốc Prostaglandin E1

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 30/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2021
12

Công văn 8458/NHNN-TT 2021 triển khai áp dụng Tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 30/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2021
13

Công văn 4600/UBND-KGVXNV Bình Thuận 2021 hệ thống y tế ngoài công lập triển khai hoạt động kiểm soát COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; COVID-19 Tải về
Ban hành: 30/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2021
14

Quyết định 723/QĐ-CĐSVN 2021 quyết toán dự án Công trình sửa chữa đường ngang Km1015+650

Lĩnh vực: Xây dựng; Giao thông Tải về
Ban hành: 30/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2021
15

Thông báo 2767/TB-CĐSVN 2021 về hoãn chương trình làm việc của CĐSVN với các tỉnh Huế, Quảng Nam, Hải Phòng

Lĩnh vực: Hành chính; Giao thông Tải về
Ban hành: 30/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2021
16

Công văn 12688/BGTVT-KHĐT 2021 về chuẩn bị nội dung làm việc của Thường trực Chính phủ với Lãnh đạo TP.Đà Nẵng

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 30/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2021
17

Thông tư 27/2021/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 35/2019/TT-BGTVT và Thông tư 42/2019/TT- BGTVT

Lĩnh vực: Giao thông; Hàng hải Tải về
Ban hành: 30/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2021
18

Quyết định 5496/QĐ-BYT 2021 phân công công việc của Lãnh đạo Bộ Y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 30/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2021
19

Công văn 20791/SYT-NVY Hà Nội 2021 tăng hạn dùng của vắc xin Comirnaty (Pfizer)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; COVID-19 Tải về
Ban hành: 30/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2021
20

Quyết định 66/2021/QĐ-UBND Bắc Giang Quy định cấp dự báo cháy rừng và bảng tra cấp dự báo cháy rừng

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 30/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2021
Vui lòng đợi