Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

140.685 kết quả.
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 1179/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ban hành: 04/08/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2020

02

Công điện 1224/CĐ-BCĐ của Bộ Y tế về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 cho Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Ban hành: 04/08/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2020

03

Công văn 6339/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về phương án đầu tư đoạn tuyến cao tốc Chi Lăng - Hữu Nghị

Ban hành: 04/08/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2020

04

Quyết định 1177/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Hà Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ban hành: 04/08/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2020

05

Quyết định 1175/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ định các cơ quan đầu mối để triển khai thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA)

Ban hành: 04/08/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2020

06

Quyết định 1173/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Cuba

Ban hành: 03/08/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2020

07

Quyết định 1330/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Quy chế thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tại Bộ Thông tin và Truyền thông

Ban hành: 03/08/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2020

08

Thông báo 271/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị với lãnh đạo các tỉnh, thành phố vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và vùng Tây Nguyên

Ban hành: 03/08/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2020

09

Công văn 2873/BGDĐT-QLCL của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp

Ban hành: 03/08/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2020

10

Quyết định 1167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ban hành: 03/08/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2020

11

Công văn 4138/BTNMT-BĐKH của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai thực hiện Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ban hành: 03/08/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2020

12

Thông báo 272/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ trực tuyến với các địa phương về phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 03/08/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2020

13

Công văn 6310/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Cảng hàng không Sa Pa tỉnh Lào Cai

Ban hành: 03/08/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2020

14

Quyết định 2172/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ban hành: 03/08/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2020

15

Công văn 9026/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 03/08/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2020

16

Quyết định 3384/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành “Hệ số sử dụng vắc xin và vật tư tiêu hao trong tiêm chủng mở rộng"

Ban hành: 03/08/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2020

17

Công điện 1212/CĐ-BYT của Bộ Y tế về việc tăng cường quyết liệt phòng và kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, đặc biệt cho các đối tượng có nguy cơ cao

Ban hành: 03/08/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2020

18

Công điện 07/CĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc quyết liệt thực hiện các biện pháp cấp bách trong phòng, chống COVID-19

Ban hành: 02/08/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2020

19

Thông báo 03/TB-BCĐ của Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Thành phố Hà Nội về kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Đức Chung, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Thành phố Hà Nội (tại phiên họp số 46)

Ban hành: 02/08/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2020

20

Quyết định 2784/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Phương án tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 diện rộng trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 01/08/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2020

Vui lòng đợi