Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

151.376 kết quả.
Yêu cầu bổ sung văn bản
150821

Sắc lệnh bãi bỏ thuế tổng nội sản xuất

Ban hành: 18/06/1949
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
150822

Sắc lệnh sát nhập huyện Lộc bình thuộc tỉnh Hải ninh vào tỉnh Lạng sơn

Ban hành: 07/06/1949
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
150823

Sắc lệnh cử ông Nguyễn Cát Tường giữ chức đổng lý Văn phòng Bộ quốc gia giáo dục

Ban hành: 25/04/1949
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
150824

Sắc lệnh cho phép bầu lại Hội đồng nhân dân tỉnh

Ban hành: 25/04/1949
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
150825

Sắc lệnh sửa đổi Sắc lệnh số 104-SL ngày 1-1-1948 ấn định các nguyên tắc căn bản về tổ chức các doanh nghiệp quốc gia

Ban hành: 25/02/1949
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
150826

Sắc lệnh cử ông Lý Ban, Tổng giám đốc Nha hoa kiều vụ Trung ương kiêm Phó cục trưởng Cục chính trị Bộ quốc phòng Tổng tư lệnh

Ban hành: 01/02/1949
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
150827

Sắc lệnh sáng lập Trường cao đẳng kỹ thuật

Ban hành: 01/02/1949
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
150828

Sắc lệnh cử ông Nguyễn Thưởng giữ chức Chánh Văn phòng Bộ quốc phòng kiêm Chánh Văn phòng Bộ tổng tư lệnh QĐQG và QĐVN

Ban hành: 01/02/1949
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
150829

Sắc lệnh ấn định phụ cấp hàng tháng cho các vị trong ban Thường vụ và Thường trực Quốc hội

Ban hành: 14/10/1948
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
150830

Sắc lệnh đặt thành vùng doanh điền những vùng quốc gia công thổ có điều kiện giồng giọt

Ban hành: 20/08/1948
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
150831

Sắc lệnh ấn định việc liên hệ giữa Bộ quốc phòng và Bộ tổng chỉ huy

Ban hành: 30/09/1947
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
150832

Sắc lệnh việc giảm âm xá, ân giảm nhân ngày ký niệm quốc kháng năm 1947

Ban hành: 26/09/1947
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
150833

Sắc lệnh đặt một khoản phụ cấp đặc biệt tạm thời

Ban hành: 17/09/1947
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
150834

Sắc lệnh cho phép uỷ ban hành chính Nam bộ phát hành tại Nam bộ một công thải 5 triệu bạc

Ban hành: 26/07/1947
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
150835

Sắc lệnh sửa đổi Điều 1 Sắc lệnh số 32 ngày 13-3-1947 về việc bảo đảm tự do cá nhân

Ban hành: 26/07/1947
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
150836

Sắc lệnh ấn định thể thức xuất cảng và nhập nội các tư bản

Ban hành: 05/07/1947
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
150837

Sắc lệnh đặt một "Toà án binh trung ương"

Ban hành: 05/07/1947
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
150838

Sắc lệnh hai bộ hội đồng quản trị Ngoại thương cục và đặt ngoại thương cục dưới quyền điều khiển trực tiếp của Bộ kinh tế

Ban hành: 01/06/1947
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
150839

Sắc lệnh ấn định kiểu tem trước bạ

Ban hành: 01/06/1947
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
150840

Sắc lệnh định giá một đồng bạc Việt nam ăn hai mươi đồng tiền đồng

Ban hành: 01/06/1947
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
Vui lòng đợi