Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

143.418 kết quả.
Yêu cầu bổ sung văn bản
140861

Công văn 3981/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc khôi phục mã số thuế cho người nộp thuế do cơ quan thuế đóng nhầm

Ban hành: 04/11/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2011
140862

Luật sửa đổi, bổ sung điều 126 của Luật Nhà ở và điều 121 của Luật Đất đai, số 34/2009/QH12 của Quốc hội

Ban hành: 18/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2009
140863

Thông tư liên tịch 14/2008/TTLT-BTC-BTNMT của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai

Ban hành: 31/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2008
140864

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7840:2007 ISO 2885:1976 Vật liệu phóng xạ - Bao bì - Thử nghiệm rò rỉ chất phóng xạ và rò rỉ bức xạ

Ban hành: 31/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2020
140865

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7756-5:2007 Ván gỗ nhân tạo - Phương pháp thử - Phần 5: Xác định độ trương nở chiều dày sau khi ngâm trong nước

Ban hành: 31/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2020
140866

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7756-1:2007 Ván gỗ nhân tạo-Phương pháp thử-Phần 1: Lấy mẫu, chuẩn bị mẫu thử và biểu thị kết quả thử nghiệm

Ban hành: 31/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2018
140867

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7756-10:2007 Ván gỗ nhân tạo-Phương pháp thử-Phần 10: Xác định độ bền bề mặt

Ban hành: 31/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2018
140868

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7756-3:2007 Ván gỗ nhân tạo-Phương pháp thử-Phần 3: Xác định độ ẩm

Ban hành: 31/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2018
140869

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7006:2007 ISO 21647:2004 Thiết bị điện y tế - Yêu cầu riêng về an toàn cơ bản và tính năng thiết yếu của máy theo dõi khí thở

Ban hành: 28/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2020
140870

Quyết định 1505/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn Việt Nam

Ban hành: 25/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2020
140871

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7639:2007 Mã toàn cầu phân định tài sản có thể quay vòng (GRAI) và mã toàn cầu phân định tài sản riêng (GIAI) - Yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 19/06/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2020
140872

Thông tư 06/2005/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về hướng dẫn việc chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng hưởng lương hoặc sinh hoạt phí từ nguồn kinh phí thuộc ngân sách nhà nước

Ban hành: 05/01/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2005
140873

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4244:1986 Nhóm T - Tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng toàn phần-Quy phạm kỹ thuật an toàn thiết bị nâng

Ban hành: 1986
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2017
140874

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 374:2006 Hỗn hợp bê tông trộn sẵn - Các yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu

Ban hành: 2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2020
140875

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7011-6:2007 ISO 230-6:2002 Quy tắc kiểm máy công cụ - Phần 6: Xác định độ chính xác định vị theo các đường chéo khối và đường chéo bề mặt (Kiểm sự dịch chuyển theo đường chéo)

Ban hành: 2007
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2020
140876

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7587:2007 Thông tin và tư liệu - Tên và mã địa danh Việt Nam dùng trong lưu trữ và trao đổi thông tin khoa học và công nghệ

Ban hành: 2007
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2020
140877

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7180-3:2007 Tủ lạnh thương mại - Phương pháp thử - Phần 3: Thử nhiệt độ

Ban hành: 2007
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2020
140878

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4882:2007 ISO 4831:2006 Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi - Phương pháp phát hiện và định lượng Coliform - Kỹ thuật đếm số có xác suất lớn nhất

Ban hành: 2007
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2020
140879

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6692:2007 ISO 13994 :2005 with technical corrigendum 1:2006 Quần áo bảo vệ - Quần áo chống hoá chất lỏng - Xác định độ chống thấm chất lỏng dưới áp suất của vật liệu làm quần áo bảo vệ

Ban hành: 2007
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2020
140880

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7011-2:2007 ISO 230-2:1997 Quy tắc kiểm máy công cụ - Phần 2: Xác định độ chính xác và khả năng lặp lại định vị của trục điều khiển số

Ban hành: 2007
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2020
Vui lòng đợi