Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

151.416 kết quả.
Yêu cầu bổ sung văn bản
21

Báo cáo 2953/VPCP-PL về Đề nghị xây dựng Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi

Ban hành: 05/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2021
22

Công văn 2949/VPCP-CN về sử dụng tài sản công để thanh toán cho dự án BT

Ban hành: 05/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2021
23

Báo cáo nhanh 593/BC-BYT cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 22/4/2021

Ban hành: 05/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2021
24

Quyết định 18/QĐ-UBMC Chương trình công tác năm 2021 của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam

Ban hành: 05/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2021
25

Quyết định 281/QĐ-UBDT kiện toàn Ban Soạn thảo Đề án Xác định thành phần dân tộc Việt Nam

Ban hành: 05/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2021
26

Chỉ thị 11/CT-UBND Hà Nội thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống COVID-19

Ban hành: 05/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2021
27

Công điện 04/CĐ-UBND Thái Bình tăng cường biện pháp cấp bách phòng chống Covid-19

Ban hành: 05/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2021
28

Công văn 2952/VPCP-NN lấy ý kiến về dự thảo Nghị định đánh giá sơ bộ tác động môi trường

Ban hành: 05/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2021
29

Quyết định 1986/QĐ-UBND thủ tục hành chính bãi bỏ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội

Ban hành: 05/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2021
30

Công văn 2650/UBND-VX1 Hà Tĩnh tạm dừng một số hoạt động không thiết yếu do COVID-19

Ban hành: 05/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2021
31

Quyết định 2244/QĐ-BCĐQG cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 Bệnh viện nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung

Ban hành: 05/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2021
32

Quyết định 502/QĐ-BXD thành lập Ban soạn thảo Nghị định thi hành Luật Kinh doanh bất động sản

Ban hành: 05/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2021
33

Công văn 1278/UBND-KGVX Bắc Ninh cho học sinh tạm nghỉ học phòng, chống Covid-19

Ban hành: 05/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2021
34

Công văn 1800/BGDĐT-QLCL về tăng cường công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ

Ban hành: 05/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2021
35

Công văn 2950/VPCP-NN hoàn thiện dự thảo về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã 2021-2025

Ban hành: 05/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2021
36

Công văn 2957/VPCP-CN về quản lý, sử dụng nhà khách của các cơ quan Trung ương

Ban hành: 05/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2021
37

Công văn 2948/VPCP-KGVX về kiến nghị mua, sử dụng vắc xin phòng Covid-19

Ban hành: 05/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2021
38

Quyết định 48/QĐ-BCĐ389 danh sách Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Ban hành: 05/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2021
39

Công văn 2958/VPCP-KGVX đơn giản hóa nội dung khai báo y tế đối với hành khách đi tàu bay

Ban hành: 05/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2021
40

Công văn 436/KCB-QLCL&CĐT điều tra dịch tễ học và truy vết COVID-19 tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương

Ban hành: 05/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2021
Vui lòng đợi