Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

132.269 kết quả.
01

Công văn 5559/BGĐT-GDCTHSSV của Bộ Giao thông Vận tải về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và lễ hội Xuân 2020

Ban hành: 10/12/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2019

02

Công điện 1658/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội xuân 2020

Ban hành: 09/12/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2019

03

Quyết định 1774/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ban hành: 09/12/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2019

04

Quyết định 1776/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ban hành: 09/12/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2019

05

Quyết định 3132/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ban hành: 06/12/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2019

06

Quyết định 1768/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT)

Ban hành: 06/12/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2019

07

Thông báo 413/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045

Ban hành: 06/12/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2019

08

Thông báo 412/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về dự thảo "Chiến lược phát triển nuôi biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"

Ban hành: 06/12/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2019

09

Quyết định 600/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Ban hành: 06/12/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2019

10

Công văn 11161/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về dự án xây dựng đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình

Ban hành: 06/12/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2019

11

Công văn 11165/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá 5 năm thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thủy sản

Ban hành: 06/12/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2019

12

Nghị quyết 115/NQ-CP của Chính phủ về việc ký Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Síp về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập

Ban hành: 05/12/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2019

13

Nghị quyết 114/NQ-CP của Chính phủ về việc xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh tại khu vực Cù lao Gò Gia do lịch sử để lại

Ban hành: 05/12/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2019

14

Quyết định 54/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2019 trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 05/12/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2019

15

Quyết định 57/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ban hành: 05/12/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2019

16

Công văn 1519/QLCL-QLVBCC của Cục Quản lý chất lượng về việc thẩm định điều kiện tổ chức cấp chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin

Ban hành: 05/12/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2019

17

Nghị quyết 113/NQ-CP của Chính phủ về việc xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Kon Tum và tỉnh Gia Lai tại ba khu vực do lịch sử để lại

Ban hành: 05/12/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2019

18

Nghị quyết 112/NQ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi nội dung mảnh bản đồ có phiên hiệu F-48-82-B-c-2 ban hành kèm theo Nghị quyết 26/NQ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ về việc xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Quảng Ninh và Thành phố Hải Phòng tại hai khu vực do lịch sử để lại

Ban hành: 05/12/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2019

19

Công văn 1520/QLCL-QLVBCC của Cục Quản lý chất lượng về việc báo cáo thông tin về quản lý văn bằng, chứng chỉ

Ban hành: 05/12/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2019

20

Quyết định 35/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc quy định tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang

Ban hành: 05/12/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2019

Vui lòng đợi