Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

147.749 kết quả.
  Yêu cầu bổ sung văn bản
  01

  Công văn 150/UBND-KGVX Cần Thơ triển khai phòng chống COVID-19 lĩnh vực VHTTDL

  Ban hành: 15/01/2021
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 15/01/2021
  02

  Thông báo 11/TB-VPCP kết luận tại cuộc họp về Đề án cơ cấu lại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

  Ban hành: 15/01/2021
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 15/01/2021
  03

  Quyết định 10/QĐ-KCB thí điểm tư vấn về tăng huyết áp và đái tháo đường Dự án “Ngày đầu tiên”

  Ban hành: 15/01/2021
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 15/01/2021
  04

  Hướng dẫn 13/HD-VKSTC Thực hành quyền công tố, Kiểm sát điều tra án ma túy 2021

  Ban hành: 15/01/2021
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 15/01/2021
  05

  Công văn 193/UBND-KGVXNV Bình Thuận tăng cường phòng, chống Covid-19

  Ban hành: 15/01/2021
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 15/01/2021
  06

  Quyết định 38/QĐ-BTTTT hỗ trợ chuyển đổi IPv6 cho cơ quan Nhà nước 2021-2025

  Ban hành: 14/01/2021
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 15/01/2021
  07

  Quyết định 174/QĐ-UBND Chương trình công tác Tư pháp tỉnh Thanh Hóa 2021

  Ban hành: 14/01/2021
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 15/01/2021
  08

  Quyết định 04/2021/QĐ-UBND Bình Thuận thu phí bảo vệ môi trường với nước thải công nghiệp

  Ban hành: 14/01/2021
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 14/01/2021
  09

  Thông báo 71/TB-UBND 2021 Hà Nội treo cờ Tổ quốc

  Ban hành: 14/01/2021
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 14/01/2021
  10

  Công văn 49/UBDT-CSDT thông tin đánh giá về chính sách hỗ trợ đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

  Ban hành: 14/01/2021
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 14/01/2021
  11

  Công điện 38/CĐ-BYT chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại

  Ban hành: 14/01/2021
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 15/01/2021
  12

  Thông báo 9/TB-VPCP 2021 kết luận tại buổi làm việc với Hội đòng Di sản văn hóa quốc gia

  Ban hành: 14/01/2021
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 15/01/2021
  13

  Công văn 45/TTg-CN 2021 bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp tỉnh Bình Phước

  Ban hành: 14/01/2021
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 15/01/2021
  14

  Công văn 87/UBND-QLĐT Lạng Sơn đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường Tết 2021

  Ban hành: 14/01/2021
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 15/01/2021
  15

  Quyết định 84/QĐ-UBND thủ tục hành chính cấp xã lĩnh vực VHTTDL tỉnh Lào Cai

  Ban hành: 14/01/2021
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 15/01/2021
  16

  Quyết định 100/QĐ-UBND Ninh Bình lập Ban Tổ chức địa phương Năm Du lịch Quốc gia 2021 - Hoa Lư

  Ban hành: 14/01/2021
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 15/01/2021
  17

  Công văn 182/BTNMT-TCMT thực hiện Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường 2020

  Ban hành: 14/01/2021
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 14/01/2021
  18

  Quyết định 72/QĐ-BTNMT VBQPPL hết hiệu lực của BTNMT 06 tháng cuối năm 2020

  Ban hành: 14/01/2021
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 15/01/2021
  19

  Chỉ thị 02/CT-TTg tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội XV và HĐND 2021-2026

  Ban hành: 14/01/2021
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 15/01/2021
  20

  Công văn 51/UBND-KGVX Lạng Sơn tăng cường phòng, chống COVID-19

  Ban hành: 14/01/2021
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 15/01/2021
  Vui lòng đợi