Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

151.706 kết quả.
Yêu cầu bổ sung văn bản
150821

Tiêu chuẩn TCVN 9570:2013 Yêu cầu tấm đùn polypropylen

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/02/2018
150822

Tiêu chuẩn TCVN 9567:2013 Xác định thời gian gel hóa của prepreg

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/02/2018
150823

Tiêu chuẩn TCVN 9579-2:2013 Phương pháp thử đối với giường tầng gia đình

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/02/2018
150824

Tiêu chuẩn TCVN 9564:2013 Xác định khối lượng trên thể tích của chất dẻo gia cường sợi

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/02/2018
150825

Tiêu chuẩn TCVN 10151:2013 Xác định độ ổn định của dầu nhiên liệu nặng

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/02/2018
150826

Tiêu chuẩn TCVN 10156-6:2013 Xác định độ bền chống rạn nứt của chất dẻo bằng phương pháp tốc biến dạng chậm

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/02/2018
150827

Tiêu chuẩn TCVN 10156-3:2013 Xác dịnh độ bền chống rạn nứt của chất dẻo theo phương pháp uốn cong

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/02/2018
150828

Tiêu chuẩn TCVN 10156-2:2013 Xác định độ bền chống nứt của chất dẻo theo phương pháp lực kéo không đổi

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/02/2018
150829

Tiêu chuẩn TCVN 10106:2013 Màng polypropylen (PP) định hướng hai chiều

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/02/2018
150830

Tiêu chuẩn TCVN 10254:2013 Lệnh dành cho tìm kiếm văn bản tương tác trong hệ thống tìm tin

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/02/2018
150831

Tiêu chuẩn TCVN 10032:2013 Xác định aspartame trong các chế phẩm tạo ngọt thực phẩm

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/02/2018
150832

Tiêu chuẩn TCVN 6615-2-5:2013 Yêu cầu đối với bộ lựa chọn chuyển đổi của thiết bị đóng cắt dùng cho thiết bị

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/02/2018
150833

Tiêu chuẩn TCVN 6615-2-4:2013 Thiết bị đóng cắt độc lập dùng cho thiết bị

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/02/2018
150834

Tiêu chuẩn TCVN 9617:2013 Thử nghiệm phụ kiện cáp điện có điện áp danh định từ 6-30kV

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/02/2018
150835

Tiêu chuẩn TCVN 9441:2013 Thử áp lực cho van công nghiệp kim loại

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/02/2018
150836

Tiêu chuẩn TCVN 5699-2-71:2013 Yêu cầu an toàn đối với thiết bị gia nhiệt bằng điện dùng trong chăn nuôi

Lĩnh vực: Công nghiệp; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/02/2018
150837

Tiêu chuẩn TCVN 7699-2-31:2013 Thử nghiệm anh hưởng của chấn động do va chạm dùng cho mẫu dạng thiết bị

Lĩnh vực: Công nghiệp; Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/02/2018
150838

Tiêu chuẩn TCVN 9935:2013 Xác định hàm lượng tinh bột trong tinh bột tự nhiên

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/02/2018
150839

Tiêu chuẩn TCVN 7590-2-11:2013 Các mạch điện tử sử dụng cùng với đèn điện

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/02/2018
150840

Tiêu chuẩn TCVN 8006-4:2013 Kiểm nghiệm thống kê để phát hiện giá trị bất thường trong dữ liệu

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/02/2018
Vui lòng đợi