Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

156.086 kết quả.
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Chỉ thị 22/CT-UBND Hải Phòng 2021 đẩy mạnh dạy học an toàn, bảo đảm chất lượng giáo dục ứng phó với COVID-19

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; COVID-19 Tải về
Ban hành: 17/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2021
02

Công văn 3996/UBND-KGVX Cần Thơ 2021 lùi thời gian bắt đầu học kỳ I năm học 2021 - 2022 đối với mầm non, tiểu học

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; COVID-19 Tải về
Ban hành: 17/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2021
03

Thông báo 6696/TB-SYT HCM 2021 gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận thực hành tốt

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; COVID-19 Tải về
Ban hành: 17/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2021
04

Quyết định 1547/QĐ-TTg 2021 mua bổ sung 19.998.810 liều vắc xin phòng Covid-19 BNT162 của Pfizer

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Y tế-Sức khỏe; COVID-19 Tải về
Ban hành: 17/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2021
05

Công văn 5727/BTNMT-TTTNMT hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2021

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 17/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2021
06

Công văn 4155/SGTVT-QLVT Hà Nội 2021 lắp đặt camera trên xe theo Nghị định 10/2020/NĐ-CP

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 17/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2021
07

Thông tư 26/2021/TT-BGDĐT về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 17/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2021
08

Công văn 9877/VP-KGVX Hà Nội 2021 thực hiện Công điện 905/CĐ-BGDĐT tổ chức dạy học ứng phó với COVID-19

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; COVID-19 Tải về
Ban hành: 16/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2021
09

Công văn 3097/UBND-KGVX Hà Nội 2021 tạo điều kiện cho doanh nghiệp viễn thông triển khai cơ sở hạ tầng phủ sóng di động

Lĩnh vực: Doanh nghiệp; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 16/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2021
10

Quyết định 1540/QĐ-TTg 2021 Quy hoạch tu bổ, phục hồi Di tích Khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần, Thái Bình

Lĩnh vực: Xây dựng; Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 16/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2021
11

Thông tư 13/2021/TT-BYT cấp số lưu hành, nhập khẩu trang thiết bị y tế phục vụ COVID-19 trong trường hợp cấp bách

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Y tế-Sức khỏe; COVID-19 Tải về
Ban hành: 16/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2021
12

Thông báo 1410/TB-BYT 2021 kết luận về công tác tiếp nhận, phân bổ vắc xin và vật tư y tế phục vụ phòng Covid

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; COVID-19 Tải về
Ban hành: 16/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2021
13

Báo cáo 1297/BC-UBDT 2021 tình hình thực hiện Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 16/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2021
14

Quyết định 25/2021/QĐ-UBND Cao Bằng bãi bỏ Quyết định 05/2015/QĐ-UBND quy định mức chi hỗ trợ khuyến nông

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 16/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2021
15

Quyết định 26/2021/QĐ-UBND Cao Bằng quy định phân công thẩm định giá tài sản Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 16/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2021
16

Công văn 6555/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về dự thảo Kế hoạch quốc gia về quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2021-2025

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 16/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2021
17

Quyết định 2458/QÐ-BVHTTDL 2021 Đề án Tổ chức Tuần phim Việt Nam tại Triển lãm Thế giới EXPO 2020 Dubai, UAE

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 16/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2021
18

Công văn 7717/BYT-DP 2021 thực hiện nghiêm công tác tiêm chủng vắc xin COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; COVID-19 Tải về
Ban hành: 16/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2021
19

Quyết định 1539/QĐ-TTg 2021 Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt Chi Lăng, Lạng Sơn

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 16/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2021
20

Thông báo 248/TB-VPCP 2021 kết luận về nghiên cứu, thử nghiệm vắc xin, sinh phẩm phòng, chống COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Khoa học-Công nghệ; COVID-19 Tải về
Ban hành: 16/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2021
Vui lòng đợi