Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

132.335 kết quả.
01

Quyết định 57/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Quy định về nội dung mức hỗ trợ thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Long An

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về

Ban hành: 11/12/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2019

02

Công văn 20787/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Thực phẩm-Dược phẩm Tải về

Ban hành: 11/12/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2019

03

Công văn 1668/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về

Ban hành: 10/12/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2019

04

Quyết định 32/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về

Ban hành: 10/12/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2019

05

Chỉ thị 32/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Chính sách Tải về

Ban hành: 10/12/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2019

06

Công văn 5559/BGĐT-GDCTHSSV của Bộ Giao thông Vận tải về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và lễ hội Xuân 2020

Lĩnh vực: An ninh trật tự; Giao thông Tải về

Ban hành: 10/12/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2019

07

Công điện 1658/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội xuân 2020

Lĩnh vực: An ninh trật tự; Giao thông Tải về

Ban hành: 09/12/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2019

08

Quyết định 1774/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về

Ban hành: 09/12/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2019

09

Công văn 11209/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về

Ban hành: 09/12/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2019

10

Quyết định 7008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Hội đồng thẩm định Chương trình Khuyến nông Thành phố Hà Nội giai đoạn 2020-2025

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về

Ban hành: 09/12/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2019

11

Công văn 4617/BHXH-CNTT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc liên thông thủ tục Cấp lại thẻ bảo hiểm y tế do hỏng, mất với Cổng dịch vụ công quốc gia

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về

Ban hành: 09/12/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2019

12

Công văn 1666/TTg-TCCB của Thủ tướng Chính phủ về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về

Ban hành: 09/12/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2019

13

Công văn 7620/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Thông tư 41/2018/TT-BGTVT

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về

Ban hành: 09/12/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2019

14

Quyết định 1776/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về

Ban hành: 09/12/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2019

15

Quyết định 41/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc quy định thời hạn gửi báo cáo quyết toán ngân sách năm và thời gian xét duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách năm áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về

Ban hành: 09/12/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2019

16

Kế hoạch 251/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 đối với các Sở, cơ quan ngang Sở và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã thuộc Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Hành chính Tải về

Ban hành: 09/12/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2019

17

Quyết định 3132/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Lĩnh vực: Hành chính; Tài nguyên-Môi trường Tải về

Ban hành: 06/12/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2019

18

Quyết định 269/QĐ-BCĐQGĐL của Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực

Lĩnh vực: Công nghiệp; Cơ cấu tổ chức Tải về

Ban hành: 06/12/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2019

19

Kế hoạch 250/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai Đề án "Xây dựng thị trường vận tải cạnh tranh theo hướng phát triển vận tải đa phương thức, kết nối giữa các hình thức vận tải khác nhau, chú trọng áp dụng công nghệ thông tin để giảm thiểu chi phí vận tải tạo thuận lợi cho lưu thông, phân phối hàng hóa và dịch vụ của doanh nghiệp"

Lĩnh vực: Giao thông; Thương mại-Quảng cáo Tải về

Ban hành: 06/12/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2019

20

Quyết định 6987/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Hành chính; Giao thông Tải về

Ban hành: 06/12/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2019

Vui lòng đợi