Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

150.830 kết quả.
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Kế hoạch 1178/KH-BVHTTDL đánh giá tình hình thi hành Nghị định 113/2013 về hoạt động mỹ thuật

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 13/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2021
02

Công văn 1430/BGDĐT-GDTC khảo sát Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 13/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2021
03

Công văn 2760/BYT-DP tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho Bộ đội Biên phòng

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 13/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2021
04

Quyết định 1558/QĐ-BNN-TCLN công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2020

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 13/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2021
05

Công văn 2752/BYT-KCB giám sát, kiểm tra quy trình xử lý đồ vải y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 13/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2021
06

Báo cáo nhanh 479/BC-BYT cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 13/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2021
07

Báo cáo nhanh 478/BC-BYT cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 03/4/2021

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 13/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2021
08

Công văn 2055/BCT-TTTN về việc điều hành kinh doanh xăng dầu

Lĩnh vực: Công nghiệp; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 12/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2021
09

Quyết định 499/QĐ-BNV Điều lệ Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 12/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2021
10

Công văn 921/UBND-KTN đánh giá thực hiện Quy hoạch hệ thống trạm dừng nghỉ trên quốc lộ

Lĩnh vực: Xây dựng; Giao thông Tải về
Ban hành: 12/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2021
11

Công văn 1013/TNN-CSPC về triển khai Nghị định 41/2021/NĐ-CP

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 12/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2021
12

Công văn 2555/VPCP-HC chữ ký của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 12/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2021
13

Công văn 2556/VPCP-HC chữ ký của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 12/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2021
14

Công văn 2558/VPCP-HC chữ ký của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 12/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2021
15

Công văn 565/TTCP-KHTH về triển khai Thông tư và phần mềm báo cáo mới

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 12/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2021
16

Quyết định 08/2021/QĐ-UBND tỷ lệ quy đổi khoáng sản thành phẩm ra khoáng sản nguyên khai tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Công nghiệp; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 12/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2021
17

Công văn 928/UBND-VX Lai Châu ngăn ngừa sử dụng các sản phẩm thuốc lá mới

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 12/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2021
18

Công văn 2557/VPCP-HC chữ ký của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 12/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2021
19

Quyết định 227/QĐ-VPUBND phân công nhiệm vụ lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 12/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2021
20

Quyết định 565/QĐ-TTg 2021 thay đổi thành viên Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa Trung ương

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 10/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2021
Vui lòng đợi