Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

3.447 kết quả chứa từ khóa: Nghị định 01/2017/NĐ-CP
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Nghị định 01/2017/-CP sửa đổi Nghị định thi hành Luật Đất đai

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 06/01/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2017
02

Thông tư 53/2017/TT-BTNMT ngưng hiệu lực khoản 5 Điều 6 Thông tư 33/2017 về Luật Đất đai

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 04/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/12/2017
03

Thông tư 33/2017/TT-BTNMT hướng dẫn Nghị định 01/2017/-CP

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 29/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/11/2017
04

Quyết định 14/2020/QĐ-UBND Phú Thọ quy định cụ thể nội dung Nghị định 01/2017/-CP

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 03/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2020
05

Quyết định 19/2017/QĐ-UBND Yên Bái về thi hành một số điều của Luật Đất đai

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 05/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/11/2017
06

Nghị định 57/2020/-CP sửa đổi Nghị định 122/2016/-CPNghị định 125/2017/-CP

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 25/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2020
07

Nghị định 17/2019/-CP sửa đổi quy định cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài

Lĩnh vực: Xuất nhập cảnh Tải về
Ban hành: 01/02/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2019
08

Nghị định 147/2017/-CP sửa Nghị định 151/2013 về SCIC

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 25/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2017
09

Nghị định 146/2017/-CP sửa đổi Nghị định về thuế GTGT và thuế TNDN

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 15/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2017
10

Nghị định 125/2017/-CP sửa Nghị định 122/2016 về Biểu thuế xuất khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 16/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2017
11

Thông tư 19/2017/TT-BNNPTNT sửa Thông tư 19/2016 về đất trồng lúa

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 09/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/11/2017
12

Nghị định 136/2018/-CP sửa đổi các Nghị định liên quan đến điều kiện kinh doanh lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Lĩnh vực: Đầu tư; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 05/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/10/2018
13

Nghị định 67/2021/-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 167/2017/-CP

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 15/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2021
14

Nghị định 41/2021/-CPvề thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 30/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/2021
15

Nghị định 18/2021/-CP sửa Nghị định 134/2016/-CP quy định chi tiết Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 11/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2021
16

Nghị định 01/2021/-CP về đăng ký doanh nghiệp

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 04/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2021
17

Nghị định 140/2020/-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 126/2017/-CP

Lĩnh vực: Đầu tư; Tài chính-Ngân hàng; Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 30/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/12/2020
18

Nghị định 68/2020/-CP sửa đổi Nghị định quản lý thuế với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 24/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/2020
19

Nghị định 66/2020/-CP sửa đổi Nghị định 68/2017 quản lý, phát triển cụm công nghiệp

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 11/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2020
20

Nghị định 29/2020/-CP sửa đổi nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 03/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
Vui lòng đợi