Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
1 kết quả chứa từ khóa: 9899/VPCP-CN
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Công văn 9899/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về Đề án "Khắc phục bất ổn Kinh tế - Văn hóa theo phương thức lấy đô thị nuôi đô thị"

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 18/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2017
Vui lòng đợi