Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

1 kết quả chứa từ khóa: 9864/CT-BNN-BVTV
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Chỉ thị 9864/CT-BNN-BVTV của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác phòng, chống chuột bảo vệ sản xuất trồng trọt

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về

Ban hành: 19/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2018

Vui lòng đợi