Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
8 kết quả chứa từ khóa: 980/Q��-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 980/QĐ-TTg chủ trương đầu tư Dự án trang trại Bò sữa - Bò thịt công nghệ cao

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
Ban hành: 09/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2020
02

Quyết định 980/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 21/06/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2013
03

Quyết định 980/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty Cà phê Việt Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 25/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2010
04

Quyết định 980/1997/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch sản xuất - lưu thông muối đến năm 2000 - 2010

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 18/11/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2004
05

Công văn 980/TTg-TH 2016 chấn chỉnh thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 07/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2016
06

Công văn 980/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh Dự án Khu kinh tế Muối công nghiệp và xuất khẩu Quán Thẻ, tỉnh Ninh Thuận

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 08/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2013
07

Quyết định 980/QĐ-TTg thành lập Hội đồng thẩm định Dự án thành phần 2 cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn

Lĩnh vực: Đầu tư; Cơ cấu tổ chức; Giao thông Tải về
Ban hành: 21/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2021
08

Quyết định 980/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2011-2016

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 02/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2015
Vui lòng đợi