Tra cứu văn bản

2.437 kết quả chứa từ khóa: 978/TCHQ-TXNK
Yêu cầu bổ sung văn bản
41

Công văn 3220/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn, chấn chỉnh phân loại

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
42

Công văn 3191/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế hàng nhập khẩu phải tái xuất

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập cảnh Tải về
43

Công văn 3189/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc khai báo mã HS trong thời gian chờ kết quả phân tích, giám định

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
44

Công văn 3153/TCHQ-TXNK của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc thuế xuất khẩu đối với sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
45

Công văn 2736/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc đính chính Công văn 2687/TCHQ-TXNK ngày 01/6/2021

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
46

Công văn 2687/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Nghị định 18/2021/NĐ-CP

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
47

Công văn 1485/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc bổ sung nội dung Công văn 5485/TCHQ-TXNK

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
48

Công văn 1517/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về kiến nghị của Vinamilk

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Doanh nghiệp Tải về
49

Công văn 1497/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xác định nguyên liệu, linh kiện vật tư theo Chương trình ưu đãi thuế công nghiệp hỗ trợ ô tô

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Công nghiệp Tải về
50

Công văn 1467/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại mặt hàng tàu thủy

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Giao thông Tải về
51

Công văn 1433/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc khai bổ sung phí bản quyền

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
52

Công văn 1230/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại mặt hàng Cần trục bánh lốp

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
53

Công văn 969/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Thông tư 06/2021/TT-BTC

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
54

Công văn 246/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về chính sách thuế đối với phần mềm

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
55

Công văn 7745/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
56

Công văn 7628/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
57

Công văn 7625/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về kiến nghị điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
58

Công văn 7420/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về hóa đơn hàng hóa xuất khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
59

Công văn 7415/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc áp dụng biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Nghị định 124/2016/NĐ-CP

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
60

Công văn 7374/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về chính sách thuế hàng hóa tạm xuất tái nhập theo hợp đồng thuê mượn

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về