Tra cứu văn bản

2.437 kết quả chứa từ khóa: 978/TCHQ-TXNK
Yêu cầu bổ sung văn bản
21

Công văn 832/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu, Y tế-Sức khỏe Tải về
22

Công văn 642/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện kê khai thuế suất thuế giá trị gia tăng, xác định tên và áp dụng mã HS của hàng hóa nhập khẩu không được giảm thuế theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
23

Công văn 521/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Nghị định 15/2022/NĐ-CP

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
24

Công văn 466/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về vướng mắc thực hiện Chương trình ưu đãi thuế linh kiện ô tô

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
25

Công văn 370/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Nghị định 15/2022/NĐ-CP

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Chính sách Tải về
26

Công văn 5529/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý vướng mắc Nghị định 18/2021/NĐ-CP của Chính phủ

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
27

Công văn 5301/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
28

Công văn 4527/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xác định ngành, nghề và địa bàn ưu đãi đầu tư

Lĩnh vực: Đầu tư, Xuất nhập khẩu Tải về
29

Công văn 4528/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc nhập khẩu hàng hóa để gia công nhưng không có cơ sở sản xuất, gia công

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
30

Công văn 4485/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc miễn thuế hàng tài trợ phòng chống dịch Covid-19

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
31

Công văn 4395/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về hàng hóa nhập khẩu tại chỗ để sản xuất xuất khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
32

Công văn 4390/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng, thuế nhập khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu, Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
33

Công văn 4389/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại lốp dùng cho ô tô chở hàng, ô tô đầu kéo, sơ mi rơ moóc

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
34

Công văn 4360/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện thuế chống bán phá giá đối với mặt hàng sợi

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
35

Công văn 4308/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế máy xét nghiệm, ống ngậm xét nghiệm

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
36

Công văn 4122/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc trả lời Công văn 7365/HQHP-TXNK ngày 22/7/2021

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
37

Công văn 4125/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc tiêu hủy hàng hóa nhập khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
38

Công văn 3595/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
39

Công văn 3204/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về vướng mắc hoàn thuế liên quan đến khai sửa đổi bổ sung

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
40

Công văn 3215/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục miễn thuế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về