Tra cứu văn bản

2.436 kết quả chứa từ khóa: 978/TCHQ-TXNK
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Công văn 978/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc triển khai thực hiện Thông tư 174/2015/TT-BTC hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
02

Công văn 978/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc tính tiền chậm nộp

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
03

Công văn 978/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xác định giá tính thuế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
04

Công văn 1405/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc triển khai thực hiện Thông tư 174/2015/TT-BTC hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu, Kế toán-Kiểm toán Tải về
05

Công văn 1922/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại máy điều hòa không khí

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
06

Công văn 3674/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc tính tiền chậm nộp

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
07

Công văn 3652/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về chính sách thuế đối với sản phẩm được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu, Tài nguyên-Môi trường Tải về
08

Công văn 2153/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc thu phí xuất khẩu cà phê

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
09

Công văn 2114/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về chính sách thuế nhập khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
10

Công văn 1916/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc thực hiện Nghị định 18/2021/NĐ-CP

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
11

Công văn 1855/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
12

Công văn 1806/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
13

Công văn 1694/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
14

Công văn 1665/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
15

Công văn 1601/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại thiết bị liên lạc trong nhà và thiết bị liên lạc ngoài cửa (camera giám sát có chức năng đàm thoại)

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Thông tin-Truyền thông Tải về
16

Công văn 1619/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc miễn thuế xe điện mini thân thiện với môi trường

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
17

Công văn 1175/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc kiểm tra, rà soát các lô hàng nhập khẩu hàng hóa phục vụ phòng chống dịch Covid-19 được áp dụng chính sách ưu đãi về thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu, COVID-19 Tải về
18

Công văn 964/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
19

Công văn 860/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
20

Công văn 859/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Luật 03/2022/QH15

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về