Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

5 kết quả chứa từ khóa: 97/NQ-CP
01

Nghị quyết 97/NQ-CP của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TW ngày 03/06/2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về

Ban hành: 02/10/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2017

02

Nghị quyết 97/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2016

Lĩnh vực: Chính sách Tải về

Ban hành: 04/11/2016

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2016

03

Nghị quyết 97/NQ-CP của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Kết luận 96-KL/TW ngày 07/04/2014 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 22-CT/TW ngày 05/06/2008 của Ban Bí thư khóa X về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Doanh nghiệp Tải về

Ban hành: 26/12/2014

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2014

04

Nghị quyết 97/NQ-CP của Chính phủ về việc phân công Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Chính phủ chủ trì xét duyệt hồ sơ đặc xá trong trường hợp đặc biệt năm 2013

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về

Ban hành: 15/08/2013

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2013

05

Nghị quyết 97/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính các xã để thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện: Mường Tè, Sìn Hồ, Than Uyên, tỉnh Lai Châu

Lĩnh vực: Địa giới hành chính Tải về

Ban hành: 14/10/2011

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2011

Vui lòng đợi
dma