Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
6 kết quả chứa từ khóa: 97/NQ-CP
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Nghị quyết 97/NQ-CP 2021 phương án hỗ trợ giảm tiền điện, giảm giá điện (đợt 5)

Lĩnh vực: Điện lực; COVID-19 Tải về
Ban hành: 28/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2021
02

Nghị quyết 97/NQ-CP 2017 thực hiện Nghị quyết 12 nâng cao hiệu quả DN Nhà nước

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 02/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2017
03

Nghị quyết 97/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2016

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 04/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2016
04

Nghị quyết 97/NQ-CP của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Kết luận 96-KL/TW ngày 07/04/2014 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 22-CT/TW ngày 05/06/2008 của Ban Bí thư khóa X về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 26/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2014
05

Nghị quyết 97/NQ-CP của Chính phủ về việc phân công Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Chính phủ chủ trì xét duyệt hồ sơ đặc xá trong trường hợp đặc biệt năm 2013

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 15/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/08/2013
06

Nghị quyết 97/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính các xã để thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện: Mường Tè, Sìn Hồ, Than Uyên, tỉnh Lai Châu

Lĩnh vực: Địa giới hành chính Tải về
Ban hành: 14/10/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/10/2011
Vui lòng đợi